E-kitablar

Sərlövhə Xarici siyasət
Müəllif Babaoğlu Hikmət
Nəşr ili 2019
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Müasir Azərbaycan Diplomatiyasının 100 illiyi: [ərəb dilində]
Müəllif Rəhimov Emil Rahib oğlu
Nəşr ili 2019
Nəşr yeri Qahirə
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azerbaycan Uluslararası Suçların Hedefinde: Hukuki İnceleme
Müəllif Aliyev Amir
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan
Müəllif Hacızadə Elşən Mahmud oğlu
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qlobal miqrasiya böhranı: beynəlxalq munasibətlər və Qərb siyasəti yeni tarixi dönüş ərəfəsində
Müəllif
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azerbaijan in the target of international crimes: legal analysis
Müəllif Aliyev Amir
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Baku
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Nadir şah
Müəllif Aksvörti Maykl
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ
Müəllif Алиев Амир
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil
Müəllif Əliyev Əmir İbrahim oğlu
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Naxçıvanlı diplomatlar=Нахчыванские дипломаты
Müəllif Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu, Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Naxçıvan
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Украино-азербайджанские отношения: право, политика, дипломатия
Müəllif Гулиев Ариф Джамиль оглы
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Харьков
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016
Müəllif
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Beynəlxalq ticarət əməliyyatları
Müəllif Qəribov Asəf Heydər oğlu, Əzizov Anar Əli oğlu, Əhmədova Sədaqət Elman qızı
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Beynəlxalq iqtisadi siyasət
Müəllif Pənahov Azər Maarif oğlu
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər
Müəllif Allahverdiyev Əlövsət
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций: кн.II
Müəllif Мехтиев Рамиз Энвер оглы
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Geosiyasi reallıqlar və multikultural dəyərlər
Müəllif Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti və diaspor fəaliyyət: 1991-2011
Müəllif Babanlı Yəhya Məmməd oğlu
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Hazar-Karadeniz Havzalarıyla Güney Kafkasya'nın Jeoekonomik Karakteristiği ve Azerbaycan'ın Yeni Petrol Politikası: II Cilt
Müəllif Hasanov Ali
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Геосиёсат
Müəllif Хасанов Али
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Тошкент
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti
Müəllif Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Yeni dünya nizamı və milli ideya=Новый миропорядок и национальная идея
Müəllif Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Güney Kafkasya, Hazar-Karadaniz Havzaları ve Azerbaycan'ın Jeopolitiği: I Cilt
Müəllif Hasanov Ali
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Güney Kafkasya'nın Askeri-Jeostratejik Durumu ve Azerbaycan'ın Güvenlik Politikası: III Cilt
Müəllif Hasanov Ali
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə İkinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycan hərbi, siyasi və diplomatik münasibətlərdə: 1939-1945
Müəllif Həsənli Cəmil Poladxan oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: 1991-2003: I hissə
Müəllif Qasımlı Musa Cəfər oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: 1991-2003: II hissə
Müəllif Qasımlı Musa Cəfər oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан
Müəllif Мехтиев Рамиз Энвер оглы
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Державы и регионы: системный анализ безопасности постсоветского пространства
Müəllif Эйвазов Джаннатхан
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Стокгольм
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın geosiyasəti
Müəllif Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Nadir şah Əfşar: diplomatik yazışmalar
Müəllif
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə İkili standartların dünya nizami və müasir Azərbaycan
Müəllif Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər
Müəllif Əhədova Sevda Ağamirzə qızı
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2011: I hissə
Müəllif
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan-YUNESKO: insan hüquqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq
Müəllif
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrində YUNESKO-nun rolu
Müəllif Əhədova Sevda Ağamirzə qızı
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2011: II hissə
Müəllif
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: beynəlxalq təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətlər
Müəllif Əhmədov Elçin İldırım oğlu
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2010: I hissə
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici işlər nazirləri
Müəllif Qasımlı Musa Cəfər oğlu, Hüseynova Elmira Əli qızı
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2010: II hissə
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış
Müəllif Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə İdarəetmə mədəniyyəti: xarici ölkələrin təcrübəsi
Müəllif Məmmədov Fuad
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə İqtisadi diplomatiya
Müəllif Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri
Müəllif Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu, Vəliyev Adil İsrayıl oğlu
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана
Müəllif Гасанов Али Магомедали оглы
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Beynəlxalq münasibətlər və dövlətlərin güclərinə görə təsnif olunmalarının əsasları
Müəllif Nəsibov Elşən Misir oğlu
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət
Müəllif Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Jeopolitik: teorileri, metodolojisi, aktörleri, tarihi, karakteristiği, kavramları
Müəllif Hasanov Ali
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi
Müəllif Əliyev Zaur Hümbət oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Геополитика
Müəllif Гасанов Али Магомедали оглы
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Sovet dövründə Azərbaycanın xarici siyasəti: 1920-1939
Müəllif Həsənli Cəmil Poladxan oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Xarici siyasətin Azərbaycan modeli
Müəllif Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Beynəlxalq turizm bazarı
Müəllif Kasumov Rüfət Məmməd oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə NATO-da hərbi-siyasi islahatlar və Azərbaycan Respublikası: monoqrafiya
Müəllif Əliyeva Almaz Məcid qızı
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq
Müəllif Qarayev Rauf Məmməd oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti
Müəllif Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası
Müəllif Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə XXI əsrin Türk dövlərində kimlik seçimi
Müəllif
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Geosiyasətə giriş: I cild: Geosiyasətin nəzəri əsasları
Müəllif Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə İran-Ermənistan münasibətləri: geosiyasi reallıq, versus, siyasi iddialar
Müəllif Qasımlı Vüsal , Şiriyev Zaur , Vəliyeva Zülfiyyə
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi
Müəllif Hacızadə Elşən Mahmud oğlu, Bağırzadə Elşən Rəsul oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: III hissə: Çağdaş beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
Müəllif Musa İsmayıl
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Bakı-Brüssel: Azərbaycan - Avropa İttifaqı münasibətləri
Müəllif
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Geosiyasətə giriş: II cild: Müasir geosiyasi proseslər
Müəllif Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Avropa İttifaqı və Azərbaycan: "Yeni qonşuluq siyasəti"
Müəllif Qasımzadə Rəşad Süleyman oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: I hissə: Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində: mart 1917 - aprel 1920-ci illər
Müəllif Musa İsmayıl
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər
Müəllif Babaoğlu Hikmət
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Geosiyasət
Müəllif Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта
Müəllif
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Diplomatiyanın əsasları
Müəllif Eyyubov Anar
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti
Müəllif Abdullayev B. , İmanova S.
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Глобализация мировой экономики и Азербайджан
Müəllif Кулиев Руфат Атакиши оглы
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru: Beynəlxalq konfrans: Bakı, 6-7 noyabr 2009
Müəllif
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте
Müəllif Алиев Намик Гасан оглы
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Тбилиси
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə İslam Konfransı Təşkilatı beynəlxalq münasibətlər sistemində: 1969-2007-ci illər
Müəllif Eyyubova Samudə Eldar qızı
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
Müəllif Məmmədova Həvva İsa qızı
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2006: II hissə
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Diplomatiya və diplomatik xidmət: əsaslar, prinsiplər, təcrübə
Müəllif Sadıxov Fikrət Yaqub oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2005: II hissə
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2009: I hissə
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan və Avropa Şurası
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Beynəlxalq nəqliyyat hüququ
Müəllif Əliyev Etibar Əli oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan: beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi: dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları: I cild
Müəllif Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu, Şükürov Kərim Kərəm oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan-NATO: tərəfdaşlıqdan başlanan yol: 1994-2009
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2007: II hissə
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Beynəlxalq münasibətlər tarixi: ən qədim dövrlərdən XIX yüzilliyin 70-ci illərinin sonuna qədər
Müəllif Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu, Yusifzadə Sevinc Ziya qızı
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2008: I hissə
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2004: I hissə
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: 1918-1920
Müəllif Həsənli Cəmil Poladxan oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2004: II hissə
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2008: II hissə
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс
Müəllif Марджанлы Муса
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Cанкт-Петербург
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Кавказская цивилизация в контексте глобализации
Müəllif Метревели Роин
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Стокгольм
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2009: II hissə
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2005: I hissə
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Yüksəkliyə doğru: Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı ilk səfirinin seçilmiş məqalələri
Müəllif Paşayev Hafiz Mir Cəlal oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
Müəllif Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Orucov Ayaz İsmayıl oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili
Müəllif Hüseynov İlqar Həsrət oğlu, Əfəndiyeva Nigar Timuçin qızı
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Modernləşmə xətti yenə də gündəlikdədir
Müəllif Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: II hissə: Dövlətlərarası münasibətlər və Azərbaycan: aprel 1920 - oktyabr 1991-ci illər
Müəllif Musa İsmayıl
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Азербайджано-британские отношения в начале ХХ века
Müəllif Юсиф-заде Севиндж Зия кызы
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Азербайджано-Германские отношения в контексте интеграции Азербайджана в Европейское сообщество
Müəllif Зейналова Судаба Мехти кызы
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2006
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi
Müəllif Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu, Aslanov Habil Hüseyn oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2007
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı sıralarında=Azerbaijan in the Organization of the Islamic Conference
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri: Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında: 1917-1930-cu illərin əvvəlləri
Müəllif Rəhmanzadə Şamil Fazil oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Politologiya: izahlı lüğət
Müəllif
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri
Müəllif Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu, Vəliyev Adil İsrayıl oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi
Müəllif Babaoğlu Hikmət
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Bir səfirin manifesti
Müəllif Paşayev Hafiz Mir Cəlal oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Diplomatik protokol və xarici əlaqələr
Müəllif Hacıyev Maqsud İbrahim oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана
Müəllif Гасанов Али Магомедали оглы
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Регулирование внешнеэкономических связей Азербайджанской Республики в условиях интеграции в МЭ
Müəllif Эмир-Ильясова Эсма
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninin proqramı
Müəllif
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Взаимоотношения Азербайджанской Республики со славянскими странами СНГ и Восточной Европы
Müəllif Мамед-заде Наргиз Сабир кызы
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə ABŞ və Türkiyənin Qafqaz geosiyasi regionunda strateji maraqları və Azərbaycan Respublikası
Müəllif Nəsibov Elşən Misir oğlu
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект
Müəllif Эфендиев Октай Фридунбек оглы
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qloballaşma və xarici investisiyalar
Müəllif Məcidov Natiq Sabir oğlu
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə NATO məlumat kitabı
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
Müəllif Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azerbaycan: Küreselleşmenin talepleri: geçmişten dersler, bugünün gerçekleri ve geleceğin perspektifleri
Müəllif Mehdiyev Ramiz Anvar
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Diplomatiya: ensiklopedik lüğət
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninə dair metodik vəsait
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Азербайджан в международных культурных связях: 1946-1990 гг.
Müəllif Гасымлы Муса Джафар оглы
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Тбилиси
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Безопасность Кавказа и стабильность развития Азербайджанской Республики
Müəllif Эйвазов Джаннатхан
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: 1914-1918-ci illər: III hissə
Müəllif Qasımlı Musa Cəfər oğlu
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qloballaşma və onun doğurduğu narazılıqlar
Müəllif Stiqlitz Cozef
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın iqtisadi siyasəti: Azərbaycanın xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri
Müəllif Əliyev Aydın Əli oğlu
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici işlər nazirləri
Müəllif Qasımlı Musa Cəfər oğlu, Hüseynova Elmira Əli qızı
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə ЮНЕСКО: цели, структуры, деятельность: хроника, факты и цифры
Müəllif
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri: 1920-1922
Müəllif
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Руководство Генеральной конференции
Müəllif
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Франция
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qarabağ konflikti ABŞ-ın qlobal siyasəti kontekstində
Müəllif İsmayılov Füzuli Cahangir oğlu
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Diplomatik lüğət
Müəllif Məmmədov Adış Sakit oğlu
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ
Müəllif
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Beynəlxalq münasibətlərdə diasporanın rolu
Müəllif Əliyev Zaur Bilal oğlu
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə XVIII əsr Azərbaycan diplomatları
Müəllif Əsədov Firudin , Süleymanov Alim
Nəşr ili 2000
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azerbaijan oil in the world policy
Müəllif Aliyev Heydar Alirza
Nəşr ili 1998
Nəşr yeri Baku
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ: 1991-1996
Müəllif Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
Nəşr ili 1998
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920: внешняя политика
Müəllif
Nəşr ili 1998
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Lissabon sammiti - 1996
Müəllif
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan nefti dünya siyasətində
Müəllif Əliyev İlham Heydər oğlu
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azerbaijan oil in the world policy
Müəllif
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Baku
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanın xarici siyasəti: 1918-1920
Müəllif Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu
Nəşr ili 1996
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики
Müəllif Мехтиев Рамиз Энвер оглы
Nəşr ili 1995
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Из истории советско-турецких отношений в 1920-1922 гг.
Müəllif Багиров Юсиф Али оглы
Nəşr ili 1965
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Азербайджано-русские отношения XV-XVII веков
Müəllif Гусейнов Ахмед Нутфулла оглы
Nəşr ili 1963
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək

Copyright © 2019 Prezident Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.