Biblioqrafiya: Kitablar

Azərbaycan dilində

 • Azərbaycan Respublikasının Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi: tariximiz, missiyamız, strateji baxışımız, fəaliyyətimiz, xarici səfərlərimiz.- Bakı: n. y., n. i. y.- 23 s.
 • Məmmədzadə, Vüqar. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin regional aspektləri: dərs vəsaiti / V. Məmmədzadə, X. İskəndərov; elmi red. F. N. Abdullayev; red. A. A. Məmmədova.- Bakı: UNİCOPY, 2020.- 126 s.
 • Şah, Leyla. Azərbaycan xarici səfirlərinin gözü ilə = AzerbaijanThrough the Eyes of Foreign Ambassadors / L. Şah; ing. dilinə tərc., red. M. Əsədullayeva; red. Ə. Cahangir.- Bakı, 2020.- 236 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Rzayev, Anar Yaşar oğlu. Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları: dərs vəsaiti / A. Y. Rzayev, M. A. İbrahimov; elmi red. F. R. Mirişli; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2020.- 514 s.
 • Marifli, Akif. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində: 1980-ci illərin sonları - 2000-ci illərin əvvəlləri / A. Marifli; elmi red. K. Şükürov.- Bakı: Elm, 2020.- 304 s.
 • Raqifoğlu, Rövşən. Azərbaycan diasporu: dərs vəsaiti / R. Raqifoğlu; red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Zərdabi Nəşr MMC, 2019.- 312 s.
 • Quliyev, Cəmşid Yuris oğlu. Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq müqavilələrin implementasiyasının konstitusiya əsasları: monoqrafiya / C. Y. Quliyev; elmi red.: N. Əliyev, M. Əhmədov; Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 240 s.
 • Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik / H. Dayıyev, H. M. Seyidbəyli, K. İsmayılov [et al.] ; layihənin rəh. M. H. Seyidbəyli; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 456 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycanın inkişafını XXI əsrin çağırışlarına uyğunlaşdıran Lider / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Elm, 2019.- 168 s.
 • Əlirzayev, Elvin. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələr: dərs vəsaiti / E. Əlirzayev, Ş. Muxtarov, E. Süleymanov; elmi red. M. B. Əzizov; Bakı Mühəndislik Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2019.- 188 s.
 • Eyvazov, Elçin Təhməz oğlu. Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları: dərs vəsaiti / E. T. Eyvazov, N. Ş. Balabəyova; elmi red. A. Ş. Şəkərəliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. - Bakı : Elm və təhsil, 2019. - 336 s.
 • Ponton, Rebeka. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycanda: daha gözəl gələcək naminə birgə fəaliyyət / R. Ponton; tərt. A. Fransua; tərc. T. Mustafayev; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı Agentlikləri.- Bakı: Press-Alyans nəşriyyatı, n. i. y. - 58 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: dərslik / E. İ. Əhmədov; elmi red. Ə. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2019.- 632 s.
 • Dadaşova, Ramilə Bəhlul qızı. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: tarixi, siyasi və hüquqi təhlil / R. B. Dadaşova; elmi red. M. C. Qasımlı; AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2019.- 216 s.
 • Heydər Əliyev və Çin: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər / tərt. R. Abbasov.- Bakı: Sahhafçı çap & Poliqrafiya, 2019.- 229 s.
 • Həşimova, Təranə. Milli-ideoloji məsələlər kontekstində Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri / T. Həşimova; elmi red. G. Baxşəliyeva; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Papirus NP, 2019.- 272 s.
 • Cəfərova, Raisə Rəşid qızı. Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan diasporunun təşəkkülü və fəaliyyəti tarixi / R. R. Cəfərova; elmi red. M. H. Seyidbəyli ; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2019.- 172 s.
 • Novruzov, Siyavuş Dünyamalı oğlu. Qurtuluşdan başlayan tərəqqi: [müsahibələr] / S. D. Novruzov; tərt. M. D. Qıpçaq; red.: Z. A. Əsgərov, M. D. Qıpçaq ; məsul red. T. Talıbova.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 232 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş "Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri" X Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 7 may 2019-cu il / F. Q. Abbasova [et al.]; red. heyəti: N. M. Əliyeva [et al.]; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2019.- 488 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Xarici siyasət: dərslik / H. Babaoğlu; elmi red. Ə. Əhmədov; red.: F. Vahidov, M. Əfəndiyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 2019.- 324 s.
 • "Beynəlxalq təşkilatlar" fənninin proqramı: ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; tərt. E. Əhmədov; elmi red. Ə. Həsənov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2018.- 120 s.
 • Nəsirov, Elman Xudam oğlu. ABŞ və beynəlxalq terrorizm problemi: 2001-2010-cu illər: dərs vəsaiti / E. X. Nəsirov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: TEAS Press, 2018.- 344 s.
 • Azərbaycan diasporu: transmilli əlaqələr / M. H. Seyidbəyli, R. Cəfərova, X. C. Qəhrəmanova [et al.]; elmi red. M. H. Seyidbəyli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2018.- 200 s.
 • Azərbaycan və Çin iqtisadiyyatları: müqayisəli araşdırmalar: ["Azərbaycan-Çin iqtisadi əməkdaşlığı" Beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları əsasında: Bakı, 21 sentyabr 2017-ci il] / N. Müzəffərli [et al.]; red.: N. Müzəffərli, P. Çanhun; nəşrə məsul R. Abdullayeva; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Çin Sosial Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və Bilik, 2018.- 164 s.
 • Azərbaycan-İran əməkdaşlığı: əsas istiqamətlər və imkanlar = Azerbaijan-Iran cooperation: main directions and opportunities / M. Məhəmmədi [et al.]; layihənin rəh. F. Məmmədov; red.: C. Vəliyev, M. Məhəmmədi; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Costco Company, 2018.- 204 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Cəfərli, Azər Hacı oğlu. Azərbaycan-Polşa münasibətləri: 1991-2011-ci illər: dərslik: bakalavr təhsil pilləsi üçün / A. H. Cəfərli; elmi red. Ə. S. Əhməd; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 184 s.
 • Rüfətli, Eşqin. Baltikdən Xəzərə / E. Rüfətli, N. Əliyeva; ön sözün müəl., elmi red. N. Q. Cəfərov; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2018.- 264 s.
 • Qarayeva, Ləman Zahid qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi: qədim dövr və orta əsrlər: dərslik / L. Z. Qarayeva, Ş. T. Nuruzadə, Z. E. Məlikova; elmi red. İ. T. Nuriyeva.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 488 s.
 • Məsimov, Abbas Xuda oğlu. BP-Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin yaranması və fəaliyyəti: monoqrafiya / A. X. Məsimov; elmi red. C. Ə. Bəhramov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 256 s.
 • Məmmədov, Sadir Surxay oğlu. Dağlıq Qarabağ həqiqətləri və beynəlxalq hüquq: dərs vəsaiti / S. S. Məmmədov, T. Məmmədov; elmi red. R. Məmmədov; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 184 s.
 • Hacızadə, Elşən Mahmud oğlu. Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan: dərslik / E. M. Hacızadə; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı.- Bakı: Letterpress, 2018.- 912 s.
 • Topçubaşov, Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu. İstanbulda diplomatik görüşlər: Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli nazirinin qeydləri: 1918-1919-cu illər / Ə. Ə. Topçubaşov; rus dilindən tərc. Ü. Hüseynova; elmi red., ön sözün müəl. S. Ə. Rüstəmova-Tohidi.- Bakı: Aspoliqraf, 2018.- 368 s.
 • Mehriban Əliyeva - Azərbaycan Mədəniyyətinin Hamisi = Mehriban Aliyeva - Mécène de la culture Azerbaidjanaise / tərt., ön sözün müəl. Ə. Ələkbərova; tərc.: H. Babayev, Z. Mustafayev; elmi red. P. Kərimov; fransız dil. red. J. T. Lemarchal.- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 208 s.- Azərbaycan və fransız dillərində.
 • Hümbətov, Fuad Dursun oğlu. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası: dərslik / F. D. Hümbətov; elmi red. R. F. Məmmədov.- Bakı: ADMİU, 2018.- 356 s.
 • Məmmədov, Xaqan Bayram oğlu. Müasir dövrdə ərazi bütövlüyü prinsipinin və millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun yeni aspektləri mövqeyindən dövlətlərarası münaqişələrdə ərazi faktoru: monoqrafiya / X. B. Məmmədov; rus dilindən tərc.: E. M. Muradov, P. A. Axundova; elmi red. N. Axundova; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Bakı: Elm, 2018.- 396 s.
 • Allahverdiyev, Dağbəyi İsa oğlu. Müasir dünya iqtisadiyyatı: iqtisadi mənafelər, mövcud reallıqlar və perespektivlər: monoqrafiya / D. İ. Allahverdiyev; elmi red.: K. Abdullayev, Z. Əliyev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 336 s.
 • Süleymanlı, Sima Azər qızı. Mədəni irsin qorunmasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi / S. A. Süleymanlı; ön sözün müəl. Ə. İ. Əliyev; elmi red. Ə. Sadıqov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2018.- 296 s.
 • Əhmədov, Alpay Azər oğlu. NATO və Ümümavropa təhlükəsizlik sistemi: dərs vəsaiti / A. A. Əhmədov; elmi red. H. N. Məmmədov; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 124 s.
 • Prezident İlham Əliyevin dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri: mühazirələr toplusu / U. K. Ələkbərov [et al.]; elmi red. İ. Vəliyev; red. heyəti: O. Səmədov [et al.]; ön sözün müəl.: O. Səmədov, İ. Vəliyev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu.- Bakı: MTM-İnnovation, 2018.- 204 s.
 • Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər: respublika elmi konfransı: tezislər: Bakı, 04 dekabr 2017-ci il / A. Abbaslı [et al.]; tərt.: S. Hüseynova [et al.]; elmi red. M. C. Qasımlı; AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 92 s.
 • Qlobal miqrasiya böhranı: beynəlxalq munasibətlər və Qərb siyasəti yeni tarixi dönüş ərəfəsində / T. Allahyarova [et al.]; ideya müəl., baş red. N. İ. Məmmədov; elmi red. T. Allahyarova; red. A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Costco Company, 2018.- 308 s.
 • Vəliyev, İsaxan Veysəl oğlu. Sabitlik və rifah naminə siyasət / İ. V. Vəliyev; elmi red. Ə. Həsənov; red. B. Əzizli.- Bakı: Təhsil, 2018.- 672 s.
 • İbrahimi, Firidun Qəni oğlu. Sülh uğrunda: Paris Sülh Konfransı barədə qeydlər. 1946 / F. Q. İbrahimi; tərt., əski əlifbadan çevir. S. Z. Bayramzadə; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 132 s.
 • Üçüncü minillikdə geosiyasətin yeni üfüqləri: [seçilmiş məqalələr] / N. İ. Məmmədov [et al.]; baş red. N. İ. Məmmədov; red. heyəti: Ə. İ. Həbibbəyli [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 284 s.
 • Qonaqov, Rufiz Rəhim oğlu. Xəzər hövzəsi və enerji təhlükəsizliyi / R. R. Qonaqov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Elm, 2018.- 200 s.
 • Əsədov, Fərda. Xəzərlər və Azərbaycan / F. Əsədov; elmi red. Ş. M. Mustafayev; red. F. Süleymanoğlu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 240 s.
 • ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz fövqəladə komissiyasının sənədləri işığında: 1919-1920-ci illər / ideyanın müəl., elmi red., ön sözün müəl. R. Ə. Mehdiyev; fars dilindən tərc.: Ş. Yəhyayev, E. Abdullayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 392 s.
 • Nağıyeva, Nərgiz. Avropa mərkəzçiliyi: modellər və paradiqmalar: dərs vəsaiti / N. Nağıyeva; elmi red. M. A. Əliyev Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 188 s.
 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016: [məqalələr toplusu] / F. Məmmədov [et al.]; red.: F. Məmmədov, C. Vəliyev, A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Poliart MMC, 2017.- 904 s.
 • Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğun inkişaf yolu: araşdırma / P. Əfəndiyev [et al.]; layihənin rəh., tərt. D. O. Osmanlı; red.: R. Hümmət, M. Məmmədoğlu; "Türk Dünyası İnfo" İB, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- Bakı: Qaya Nəşriyyat, 2017.- 224 s.
 • Abbasova, Sevinc Zakir qızı. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrində nikah diplomatiyası: qədim dövr - XVIII əsr: metodik vəsait / S. Z. Abbasova; elmi red. F. Əhmədova; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 68 s.
 • Seyidbəyli, Məryəm Həsən qızı. Azərbaycanın elmi diasporu / M. H. Seyidbəyli; elmi red. Z. B. Əliyev; red. E. O. Oruclu; AMEA Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Avropa, 2017.- 200 s.
 • Allahverdiyev, Əlövsət Vilayət oğlu. Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər: dərs vəsaiti / Ə. V. Allahverdiyev; elmi red. L. H. Hüseynov; məsul red. Ə. İ. Əliyev; red. K. Kərimli.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 376 s.
 • Babaxanova, Nigar Xan qızı. Beynəlxalq informasiya mühiti və elmi-mədəni inteqrasiya: monoqrafiya / N. X. Babaxanova; elmi red. A. İ. Əliyeva-Kəngərli; AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2017.- 255 s.
 • Pənahov, Azər Maarif oğlu. Beynəlxalq iqtisadi siyasət: metodik vəsait / A. M. Pənahov; red. A. T. Əhmədov; Bakı Biznes Universiteti.- Bakı: Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2017.- 173 s.
 • Beynəlxalq ticarət əməliyyatları: dərs vəsaiti / Bakı Biznes Universiteti; tərt.-müəl.: A. Ə. Qəribov, A. Ə. Əzizov, S. E. Əhmədova; elmi red. İ. A. Məmmədov.- Bakı: Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2017.- 255 s.
 • Həbibbəyli, Ərəstü İsa oğlu. Geosiyasi reallıqlar və multikultural dəyərlər / Ə. İ. Həbibbəyli; elmi red. S. Səttarov.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 160 s.
 • Həqiqətdən əbədiyyətə / tərt. Ə. Əliyev; elmi red. N. Q. Cəfərov; red. N. Ş. Şəmsizadə; ön sözün müəl. Ş. Nasir
  III kitab.- Bakı: Yazıçı, 2017.- 440 s.
 • Həsən Zeynalov: diplomatın tale yolu / tərt. S. Şahtaxtı; red. N. Şəmsizadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 680 s.,
 • İlham Əliyev - qədim xalqların dostluğunun müasir davamçısı / Azərbaycan Dillər Universitetinin Çin Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi; tərt. R. Abbasov ; ön sözün müəl. S. İ. Seyidov.- Bakı: Qanun, n. i. y.- 307 s.- Azərbaycan və Çin dillərində.
 • Mehriban Əliyeva: dini və etnik dözümlülük bizim sərvətimizdir: tədbirlər, görüşlər, çıxışlar / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; bur. məsul M. Qurbanlı.- Bakı: Tuna, 2017.- 337 s.
 • Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvanlı diplomatlar = Нахчыванские дипломаты / İ. M. Hacıyev, E. H. Kəlbizadə; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017.- 128 s.
 • Cəfərli, Elman Yusif oğlu. Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətində Naxçıvan: XX əsrin əvvəlləri: monoqrafiya / E. Y. Cəfərli; elmi red. F. Y. Səfərli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017.- 224 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  V kitab: Türk dünyasının tarixi şəxsiyyətləri.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 336 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  IV kitab: Türkşünaslıq.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 288 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  III kitab: Türk dövlətçiliyi tarixi.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 328 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  II kitab: Türk xalqları.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 328 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  I kitab: Türk sivilizasiyasının təməl dəyərləri.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 280 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması = Hocalı Soykırımı: Nedenleri, Sonuçları ve Uluslararası Arenada Tanınması = Ходжалинский геноцид: Причины, последствия и признание на международной арене = Khojaly genocide: Causes, consequences and internotional recognition = Le génocide de Khodjaly: Ses causes, ses conséquences et sa reconnaissance à l'échelle internationale = Völkermord von Chodschali: Ursachen, Folgen und seine internationale Anerkennung / Ə. M. Həsənov; bur. məsul A. Ə. Aslanov; elmi red. E. İ. Əhmədov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2017.- 464 s.- Azərbaycan, türk, rus, ingilis, fransız, ərəb və Çin dillərində.
 • Babanlı, Yəhya Məmməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti və diaspor fəaliyyəti: 1991-2011: monoqrafiya / Y. M. Babanlı; elmi red. Y. M. Mahmudov; red. M. H. Seyidbəyli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 328 s.
 • Oğuz, Yunus. "Azərbaycanın geosiyasəti" Əli Həsənovun tədqiqatında / Y. Oğuz; elmi red. E. X. Nəsirov; red. F. Abbasquliyeva; ön sözün müəl. M. C. Qasımlı.- Bakı: "OL" NPKT, 2016.- 363 s.
 • Azərbaycan diasporu: tarix və müasirlik / M. H. Seyidbəyli, Z. M. Əsgərova, A. Qasımova [et al.]; layihənin rəh. Y. M. Mahmudov; elmi red. M. H. Seyidbəyli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2016.- 384 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları: monoqrafiya / Ə. M. Həsənov; elmi red. E. İ. Əhmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Zərdabi LTD, 2016.- 700 s.
 • Azərbaycan-Çin: diplomatik münasibətlərinin qurulmasının 25 ili [Electronic resource] / Azərbaycan Dillər Universiteti; tərt. R. Abbasov.- Bakı : n. y., n. i. y.- 2 el. opt. disk (CD-ROM).- Azərbaycan və Çin dillərində.
 • Məmmədov, Rüstəm Fəxrəddin oğlu. Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində / R. F. Məmmədov, S. A. Süleymanlı, X. R. Abbasov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Xəzər - Gələcək Naminə Tərəfdaşlıq Hərəkatı İctimai Birliyi.- Bakı: Səda, 2016.- 232 s.
 • Qasımov, Kamal. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının rolu / K. Qasımov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı, 2016 - 77 s.- Ərəb dilində.
 • Hüseynzadə, Fuad Abı oğlu. Dünya azərbaycanlılarının palitrası / F. A. Hüseynzadə; red. N. Əliyev.- Bakı: Apostrof, 2016.- 436 s.
 • Nəcəfoğlu, Novruz. Eşitdiyim və gördüyüm Yaponiya: səfər qeydləri / N. Nəcəfoğlu; red. S. Hüseyinli; Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi.- Bakı: Tuna, 2016.- 220 s.
 • Həqiqətdən əbədiyyətə / tərt., ön sözün müəl. Ə. Əliyev, elmi red. N. Q. Cəfərov, red. N. Ş. Şəmsizadə
  II kitab.- Bakı: Yazıçı, 2016.- 520 s.
 • Şıxəliyev, Emin Arif oğlu. İngiltərənin geosiyasi maraqlarında "erməni məsələsi"nin yeri və Azərbaycana təsiri: 1917-1920: Böyük Britaniyanın arxiv materialları əsasında / E. A. Şıxəliyev; elmi red. İ. Haciyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2016.- 143 s.
 • Talıblı, Sübhan Ələkbər oğlu. İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi: 1991-2005-ci illər / S. Ə. Talıblı; elmi red. S. Z. Bayramzadə ; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 362 s.
 • Müstəqil Azərbaycanın 25 ili səfirlərin gözü ilə: məqalələr toplusu = 25 Years of Independent Azerbaijan Through the Eyes of Ambassadors: collection of articles / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsi; ideya müəl. N. X. Məmmədov.- Bakı: Best-TMS MMC, 2016.- 645 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Axundova, Jalə. Müxtəlif ölkələrdə diaspor və ictimai-mədəni diplomatiya / J. Axundova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 92 s.
 • Humbatov, Mahir. Public private partnership: Asian Perspectives Recommendations for Azerbaijan / M. Humbatov, N. Singla; Center for Strategic Studies.- Baku: Best-TMS MMC, 2016.- 125 p.- İngilis dilində.
 • Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar: qısa bioqrafik məlumat kitabçası / Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt., ön sözün müəl. M. N. Bağıyeva; red.: E. Qədirov, Y. Quluzadə.- Bakı: Papirus NP, 2016.- 500 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti: monoqrafiya / Ə. M. Həsənov; elmi red. E. İ. Əhmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2016.- 296 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Yeni dünya nizamı və milli ideya = Новый миропорядок и национальная идея / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 280 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Talıbov, Rza Vasif oğlu. Asiya ölkələri beynəlxalq münasibətlər sistemində: dərslik / R. Talıbov; elmi red. A. N. Abbasbəyli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 312 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Avropa strukturlarının deqradasiyasının mənbələri haqqında və ya Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar siyasəti: dünya nizamından "Nizamsızlığa" doğru = Об истоках деградации европейских структур, или политика двойных стандартов в отношении Азербайджана: от мирового порядка к "Беспорядку" / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 200 s.
 • Adıgözəlov, Zaur Nazim oğlu. Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ölkələri ilə siyasi əlaqələri: 1991-2006: monoqrafiya / Z. N. Adıgözəlov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: CBS-PP MMC, 2015.- 200 s.
 • Məmmədov, Rüstəm Fəxrəddin oğlu. Azərbaycan Respublikasının tarix və mədəniyyət abidələrinin beynəlxalq-hüquqi qorunması / R. F. Məmmədov, H. E. Əfəndiyeva; red. M. Şabanov; YUNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası.- Bakı: Səda, 2015.- 328 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: 1991-2003 / M. C. Qasımlı; red. heyəti: A. Əzimov [et al.]; baş red. E. M. Məmmədyarov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi.
  II hissə.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 664 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: 1991-2003 / M. C. Qasımlı; red. heyəti: A. Əzimov [et al.]; baş red. E. M. Məmmədyarov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi.
  I hissə.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 648 s.
 • Hüseyn, Fəxrəddin Şahbaz oğlu. Azərbaycan-İran siyasi münasibətləri: 1991-1997: dərs vəsaiti / F. Ş. Hüseyn; elmi red. M. C. Qasımlı.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 184 s.
 • Quliyev, Ə. N. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri tarixindən: XV-XVIII əsrlər / Ə. N. Quliyev; bur. məsul V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bərpanəşr.- Bakı: Renessans-A, 2015.- 56 s.
 • Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında / tərc.: C. Agayev, Ş. Ələsgərov; red.: B. Abbasov, A. Eyvazov.- Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2015.- 288 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın geosiyasəti: dərslik / Ə. M. Həsənov; elmi red. E. X. Nəsirov; red. V. S. Səlimov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2015.- 1056 s.
 • Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: nailiyyətlər və perspektivlər / A. K. Ələsgərov [et al.]; red. A. K. Ələsgərov [et al.]; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2015.- 332 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü / E. İ. Əhmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
  III kitab: Beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin siyasəti.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 368 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü / E. İ. Əhmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
  II kitab: Etnik təmizləmə, soyqırıml, terror, işğal.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 408 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü / E. Əhmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
  I kitab: Sənədlər və materiallar.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 324 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 224 s.
 • Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycan hərbi, siyasi və diplomatik münasibətlərdə: 1939-1945 / C. P. Həsənli; red. İ. M. Musa.- Bakı: Yazıçı, 2015.- 540 s.
 • Nadir şah Əfşar: diplomatik yazışmalar / AMEA M. Fьzuli adına Əlyazmalar İnstitutu; fars dilindən tərc., tərt. R. Şeyxzamanlı, elmi red. R. Ə. Mehdiyev, red. P. Kərimov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 224 s.
 • Mamulia, Giorgi. Odlar yurdu azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizədə: Azərbaycan mühacirətinin siyasi tarixi: 1920-1945 / G. Mamulia, R. Abutalıbov; rus dilindən tərc. A. Əliyev; elmi red. A. Balayev.- Bakı: Teas Press, 2015.- 464 s.
 • Abbasbəyli, Ağalar Nəriman oğlu. Qloballaşan dünyada milli dövlət: dərs vəsaiti / A. N. Abbasbəyli, N. S. Məmməd-zadə; red. M. V. Babazadə.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 228 s.
 • Vəliyev, Dünyamalı Əmir oğlu. Türk dünyası qlobal iqtisadi inkişaf yollarında: məqalələr toplusu / D. Ə. Vəliyev; ön sözün müəl. G. B. Baxşəliyeva; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2015.- 504 s.
 • Mehdiyev, Ərəstun Balaxan oğlu. "Əsrin müqaviləsi": Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı: monoqrafiya / Ə. B. Mehdiyev; elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2014.- 248 s.
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu = Memorandum of Understanding on the Cooperation Between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Word Intellectual Property Organization.- Bakı: Azərbaycan Respublikası Müəllif hüquqları Agentliyi, 2014.- 12 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Həmzəyeva, Sevinc. Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri və bədii tərcümə: monoqrafiya / S. Həmzəyeva; red. V. M. Arzumanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 152 s.
 • Azərbaycan-YUNESKO: insan hüquqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq / BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); red. heyəti: E. T. Süleymanova [et al.]; tərt. R. F. Rumzadə.- Bakı, 2014.- 287 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2011: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.]
  II hissə.- Bakı: Season MMC, 2014.- 336 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2011: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.].
  I hissə.- Bakı: Season MMC, 2014.- 912 s.
 • Hüseynova, Çiçək Sədri qızı. Beynəlxalq arenada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: hardayıq və nə etməli? / Ç. S. Hüseynova; elmi red. F. Mehdiyev.- Bakı: MBM, 2014.- 316 s.
 • BP Azərbaycanda: davamlı inkişaf haqqında hesabat - 2013.- Bakı: Max Offset NE, 2014.- 56 s.
 • Süleymanova, Nəsrin. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında aparılan beynəlxalq ermənipərəst təbliğatın mahiyyəti / N. Süleymanova; elmi red. M. Süleymanov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 228 s.
 • Diplomatik portretlər: dərslik / H. K. Hüseynova [et al.]; elmi red. K. C. Məmmədov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 432 s.
 • Seyidova, Sevinc Məmməd qızı. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq təşkilatların mövqeyi: monoqrafiya / S. M. Seyidova; elmi red. O. B. Sultanov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2014.- 411 s.
 • İbrahimov, Eldəniz Rza oğlu. Gürcüstan-Azərbaycan elləri = Azerbaijanian regions in Georgia = Азербайджанские регионы в Грузии / E. R. İbrahimov; ingilis dilinə tərc. L. Abbasova; rus dilinə tərc. N. Xəlilova; red. N. Bənnayeva.- Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 312 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Pakayin, Möhsün. Heydər Əliyev və İranla daimi dostluğa əsaslanan baxış / M. Pakayin; red., ön sözün müəl. H. İsaxanlı.- Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2014.- 112 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan = Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 128 s.
 • Ələkbərov, Anar. Mehriban / A. Ələkbərov.- Bakı, 2014.- 240 s.
 • Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə: 2 cilddə / elmi red., ideya müəl. A. H. Naxçıvanlı, elmi məsl. K. R. Əliyeva.
  II cild.- Bakı, 2014.- 384 s.
 • Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə: 2 cilddə / elmi red., ideya müəl. A. H. Naxçıvanlı, elmi məsl. K. R. Əliyeva.
  I cild.- Bakı, 2014.- 408 s.
 • Əhədova, Sevda Ağamirzə qızı. Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər / S. A. Əhədova; elmi məsl. A. İ. Mustafayeva; elmi red. İ. M. Hüseynova; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm, 2014.- 348 s.
 • Əhədova, Sevda Ağamirzə qızı. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrində YUNESKO-nun rolu / S. A. Əhədova; red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Beynəlxalqkitab, 2014.- 80 s.
 • Həmidova, Şəfiqə Paşa qızı. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixindən: monoqrafiya / Ş. P. Həmidova; red. F. M. Əliyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı: Elm, 2014.- 148 s.
 • Həbibbəyli, Ərəstü İsa oğlu. Yeni çağırışların işığında / Ə. İ. Həbibbəyli; elmi red. E. Arif.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 352 s.
 • "Azərbaycan-Türkiyə mənəvi birliyinin simvolu - aşıq-ozan sənəti" mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları: Bakı, 10 iyul 2013-cü il / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət ocağı İctimai Birliyi.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 136 s.
 • 30 tarixi səfər: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəsmi və dövlət səfərləri: 1993-2003 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; layihənin rəh. F. Babayev; red.: G. Nəsibov [et al.].- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2013.- 360 s.
 • Atatürkün Azərbaycan siyasəti: öz dili ilə / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Türk Dünyası İnfo" İB; tərt.: N. Q. Cəfərov, M. A. Tural; layihənin rəh. D. O. Osmanlı; red. Ş. Əliyev.- Bakı: QHT nəşriyyatı, 2013.- 96 s.
 • Avrasiya Zirvələri: Azərbaycandan baxış : [məqalələr toplusu] / tərt.-müəl.: Ə. M. Həsənov, X. Q. Niyazov.- n. y. y. : n. y., n. i. y.- 248 s.- Azərbaycan, rus və türk dillərində
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. Avrasiyanın geosiyasi mühiti: ABŞ, NATO, Rusiya, Çinin qlobal və regional rəqabətləri fonunda Avrasiyanın geostrategiyasının (hərbi-coğrafi strategiyasının) formalaşması: tarix və mövcud zaman kontekstindən baxış: insan hüquqlarının qorunması; təhlükəsizliyin təmin olunması; geosiyasət / E. M. Nəsibov; elmi red. A. Mustafayeva; AMEA İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 124 s.
 • Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər
  Xarici siyasət: ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər- beynəlxalq inteqrasiya və ölkənin nüfuzunun güclənməsi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 256 s.
 • Al-Abbasi, Noval Xeyri. Azərbaycan-Avstriya ədəbi əlaqələri: monoqrafiya / N. X. Al-Abbasi; elmi red. C. Q. Nağıyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 224 s.
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri: məqalələr toplusu / M. N. Çobanov, M. M. Çobanlı; tərt. H. Mədədqızı ; red.: A. Hacıyev, N. Məmmədova.
  II cild.- Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2013.- 162 s.- Azərbaycan, gürcü və rus dillərində.
 • Mustafazadə, Tofiq Teyyub oğlu. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri: XVIII əsrin ikinci yarisı- XIX əsrin əvvəllərində / T. T. Mustafazadə; elmi red. Y. M. Mahmudov; red. F. Əhmədov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 528 s.
 • Məmmədov, Fərhad. Azərbaycanda araşdırma və beyin mərkəzləri: yaranması, inkişafı və perspektivləri / F. Məmmədov, T. Allahyarova; elmi red. E. Aslanov; red. A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.-Bakı: Caspian Links, 2013.-348 s.
 • Azərbaycanda politologiya və siyasi sosiologiyanın aktual problemləri / İ. Məmmədzadə [et al.]; red.: T. Allahyarova, Y. S. Türkel; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
  I hissə.- Bakı: Təknur, 2013.- 192 s.
 • Əliyev, Telman Fətulla oğlu. Azərbaycanı dünyaya tanıdan Böyük insan / T. F. Əliyev; elmi red. H. Həsənov; red.: Q. Piriyev, İ. Nizamioğlu.- Bakı: Oğuz Çap, 2013.- 225 s.
 • Azərbaycanı dünyaya, dünyanı Azərbaycana tanıdan dahi: Ulu öndər Heydər Əliyevin xarici səfərləri fotoşəkillərdə: 1993-2003 = The Genius Who Introduced Azerbaijan to the World and the World to Azerbaijan: National Leader Heydar Aliyev's foreign visits in photos: 1993-2003 / Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi, Heydər Əliyev Mərkəzi.- Bakı: Mega print, 2013.- 310 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın xarici işlər nazirləri / M. C. Qasımlı, E. Ə. Hüseynova; elmi red. H. Əlibəyli.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 144 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti: beynəlxalq təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətlər / E. İ. Əhmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Letterpress, 2013.- 452 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2010: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.]
  II hissə.- Bakı: Cool Print MMC, 2013.- 608 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2010: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.]
  I hissə.- Bakı: Cool Print MMC, 2013.- 1032 s.
 • Məmmədli, Sabir Rza oğlu. Beynəlxalq jurnalistika: təşəkkül prosesi və demokratik ölkələrin media təcrübəsi: monoqrafiya / S. R. Məmmədli; elmi red., ön sözün müəl. Ş. Q. Vəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2013.- 284 s.
 • Məmmədli, Sabir Rza oğlu. Beynəlxalq jurnalistika dünya media sistemində: dərs vəsaiti / S. R. Məmmədli; elmi red. Ş. Q. Vəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2013.- 196 s.
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. Beynəlxalq münasibətlər və dövlətlərin güclərinə görə təsnif olunmalarının əsasları: qlobal və regional miqyasda sülhün təmin edilməsində dövlət gücünün rolu- təsiredici amil kimi / E. M. Nəsibov; elmi red. T. Qurbanov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 318 s.
 • Kərimov, Cəlil Həbib oğlu. Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət: dərs vəsaiti / C. H. Kərimov, T. H. Kərimova; red. R. T. Həsənov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2013.- 345 s.
 • Həsənova, Gülər Səyyaf qızı. Bədii tərcümə və Azərbaycan-ABŞ ədəbi əlaqələri: monoqrafiya / G. S. Həsənova; elmi red., ön sözün müəl. V. M. Arzumanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Qartal, 2013.- 188 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri: monoqrafiya / Ə. M. Həsənov, A. İ. Vəliyev; elmi red. E. İ. Əhmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2013.- 776 s.
 • Məmmədov, Fuad Teyyub oğlu. İdarəetmə mədəniyyəti: xarici ölkələrin təcrübəsi: monoqrafiya: dərs vəsaiti / F. T. Məmmədov; tərc., red. Ş. Kəsəmənli, elmi red., ön sözün müəl. F. F. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası.- Bakı: Apostrof, 2013.- 672 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. İnfoimperializm və media: monoqrafiya / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; red. N. V. Qələndərov.- Bakı: MSA, 2013.- 192 s.
 • Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu. İqtisadi diplomatiya: dərslik / A. M. Məhərrəmov; layihənin rəh. Ə. Hüseynli; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası, Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi.-II nəşri.-Bakı: Adventa MMC, 2013.-386 s.
 • Paşayeva, Qənirə Ələsgər qızı. Müasir dövrdə Avropada və Cənubi Qafqazda regional münaqişələr və onların nizamlanması ətrafında diplomatik-siyasi mübarizə: monoqrafiya / Q. Ə. Paşayeva; elmi red. H. K. Hüseynova.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 392 s.
 • Məqalələr / N. A. Məlikova [et al.]; tərt. A. Bəndəliyeva [et al.]; layihənin rəh. A. İ. Mustafayeva; elmi red. V. Q. Məmmədov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 244 s.
 • Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər: məqalələr toplusu / red. heyəti: P. Q. Darabadi [et al.]; baş red. N. İ. Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2013.- 320 s.
 • Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. Tarixi şəxsiyyətin tarixi: Əlimərdan bəy Topçubaşov / C. P. Həsənli; red. H. M. Paşayev; Azərbaycan Diplomatik Akademiyası.- Bakı: Azərbaycan Diplomatik Akademiyası, 2013.- 588 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk Dövlətləri Birliyi: qlobal inteqrasiyanın Avrasiya modeli / C. Ə. Feyziyev; elmi red. F. Q. İsmayılov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 312 s.
 • Mahmudova, Ofeliya Əbülhəsən qızı. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimlənməsi: monoqrafiya / O. Ə. Mahmudova; elmi red. Ə. İ. Əliyev; ön sözün müəl. R. K. Məmmədov.- Bakı: Bakı Çap Evi, 2013.- 220 s.
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Baş Assambleya. İnsan Hüquqları Şurası (16-cı sessiyası; 22 aprel - 3 may 2013-cü il; Cenevrə).
  Universal Dövri İcmal üzrə İşçi Qrupunun hesabatı: Azərbaycan: [ing. dilindən tərc.] / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Baş Assambleya.- Bakı, 2013.- 48 s.
 • Məmmədov, Novruz İsmayıl oğlu. Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış / N. İ. Məmmədov; red. K. Ə. Adıgözəlov; rəy. Ə. İ. Həbibbəyli.- Bakı: Qanun, 2013.- 264 s.
 • "Azerbaijan- Hungary: a Dialogue of Cultures": VI International Conference: speeches, articles and reports: 24-25 November 2011.- w. c.: w. p., 2012.- 212 p.- Macar dilində
 • "Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası" çərçivəsində "Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları" gənc alimlərin elmi konfransının materialları: 25-27 iyul 2012-ci il, Bakı şəhəri / R. Nəbiyeva, A. Bağırova, A. Əhmədova [et al.]; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2012.- 424 s.
 • Əliyev, Zaur Hümbət oğlu. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi: dərs vəsaiti / Z. H. Əliyev; elmi məsl.: E. T. Süleymanova, R. M. Valeyev; elmi məs. L. H. Hüseynov.- Bakı: AZSEA nəşriyyatı, 2012.- 232 s.
 • Nəcəfli, Tofiq Hümbət oğlu. Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri: monoqrafiya / T. H. Nəcəfli; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 604 s.
 • Azərbaycan Respublikası - Belçika Krallığı: 1992-2012 = Republique d'Azerbaidjan- Royaume de Belgique: 1992-2012 = Republiek Azerbeidzjan- Konınkrıjk Belgıe: 1992-2012 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2012.- 350 s.- Azərbaycan, fransiz və flamand dillərində
 • Azərbaycanın neft və qaz tarixindən maraqlı faktlar = Intresting facts from Azerbaijan oil and gas history = Интересные факты из истории нефти и газа Азербайджана / SOCAR.- Bakı, 2012.- 29 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Məcidli, Səyyad Tofiq oğlu. Beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının media qanunvericiliyi: dərs vəsaiti / S. T. Məcidli ; elmi red. R. K. Məmmədov.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 451 s.
 • Baxışov, Məmmədağa Ələkbər oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi : 1918-2003-cü illər: dərs vəsaiti / M. Ə. Baxışov; red. M. B. Fətəliyev.- III nəşri.- Bakı: AzTU, 2012.- 408 s.
 • Kasumov, Rüfət Məmməd oğlu. Beynəlxalq turizm bazarı: monoqrafiya / R. M. Kasumov; elmi red. Ş. H. Hacıyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 270 s.
 • Qasımov, Alış Məmiş oğlu. Beynəlxalq əmək hüququ: dərs vəsaiti / A. M. Qasımov, O. C. Məmmədov, M. K. Abdullayev; elmi red., ön sözün müəl. İ. İ. İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 192 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər: dərslik / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. Həsənov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012.- 372 s.
 • Qarayev, Rauf Məmməd oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq: monoqrafiya / R. M. Qarayev; elmi red. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur MMC, 2012.- 344 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: təhlili xronika: 1987-2011: monoqrafiya / E. İ. Əhmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan İcması" İctimai Birliyi.- Ensiklopedik nəşr.- Bakı: Letterpress, 2012.- 912 s.
 • Əliyev, Şəfa Tiflis oğlu. İqtisadi diplomatiya: dərs vəsaiti / Ş. T. Əliyev; elmi red. R. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Sumqayıt Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 196 s.
 • Mirabdullayev, Adil Mirabdulla oğlu. Müstəqil Dövlətlər Birliyi müasir beynəlxalq münasibətlərdə: monoqrafiya / A. M. Mirabdullayev; elmi red. H. C. Əlibəyli.- Bakı: Elm, 2012.- 196 s.
 • Əliyeva, Almaz Məcid qızı. NATO-da hərbi-siyasi islahatlar və Azərbaycan Respublikası: monoqrafiya / A. M. Əliyeva; elmi red. M. B. Fətəliyev.- Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2012.- 279 s.
 • Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. Sovet dövründə Azərbaycanın xarici siyasəti: 1920-1939 / C. P. Həsənli.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 656 s.
 • Şahbazlı, Faiq Şaban oğlu. Uzaq və yaxın Koreya: [Cənubi Koreya] / F. Ş. Şahbazlı, O. K. Alxasov; red. F. Şahbazlı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 60 s.
 • Qənbərov, Fuad Əlinağı oğlu. Xarici iqtisadi əlaqələr və iqtisadi artım: monoqrafiya / F. Ə. Qənbərov; elmi red. A. K. Ələsgərov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2012.- 448 s.
 • Məmmədov, Novruz İsmayıl oğlu. Xarici siyasətin Azərbaycan modeli: məqalələrdən seçmələr: 1997-2011 / N. İ. Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 464 s.
 • Süleymanov, Elxan Sirac oğlu. Avropa İttifaqı və Azərbaycan: strateji tərəfdaşlığa doğru = The EU and Azerbaijan: towards strategic partnership / E. S. Süleymanov; red. R. Sevdimalıyev.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 112 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Qasımzadə, Rəşad Süleyman oğlu. Avropa İttifaqı və Azərbaycan: "Yeni qonşuluq siyasəti" / R. S. Qasımzadə; elmi məsl. Ə. Həsənov.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 152 s.
 • Süleymanov, Elxan Sirac oğlu. Azərbaycan 10 il Avropa Şurasında / E. S. Süleymanov; elmi red. E. Lintner.- Bakı: Xəzər nəşriyyatı, 2011.- 46 s.
 • Mehdiyev, Aqşin Şəfayət oğlu. Azərbaycan Avropa Şurasında: 2001-2005 / A. Ş. Mehdiyev; red. T. Ş. Kazımov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 248 s.
 • Nəsibli, Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti: dərs vəsaiti / N. L. Nəsibli; red. S. S. Həmidov.- Bakı: Qanun, 2011.- 328 s.
 • Səfərov, Pərviz Şahin oğlu. Azərbaycan Respublikası Rusiya-İran və Türkiyənin geosiyasi maraqlarında: monoqrafiya / P. Ş. Səfərov; elmi red. M. C. Qasımlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 264 s.
 • İsakov, Hakim Vəlican oğlu. Azərbaycan Respublikasının "Böyük İpək yolu"nun bərpasında iştirakı: 1991-2005-ci illər: monoqrafiya / H. V. İsakov; layihənin rəh. Y. M. Mahmudov; elmi red. Q. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Müzəffərli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 284 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti: monoqrafiya / Ə. M. Həsənov; elmi red. Ə. Abdullayev; red. M. Abdullayev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Letterpress, 2011.- 440 s.
 • Azərbaycan vahid və bölünməz Avropada: 2001-2011 = Azerbaijan in United and Indivisible Europe: 2001-2011 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; tərc., red. M. Babayeva.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 436 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri son 20 ildə: uğurlar və imkanlar: məqalələr toplusu / E. Aslanov [et al.]; tərc. K. Muxtar; red. M. Cəfərli; layihənin koord.: C. Vəliyev, R. Rəsullu, K. Aslanlı; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi.- Bakı: CBS Polygraphics Nəşriyyatı, 2011.- 157 s.
 • Əhəd, Aslan. Azərbaycanda muasir iqtisadi inkisaf strategiyası / A. Əhəd.- Bakı, 2011.- 160 s.
 • Musa, İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti: dərslik: 3 hissədə / İ. M. Musa; elmi red. A. Hacıyeva; Bakı Dövlət Universiteti
  III hissə: Çağdaş beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti.- II nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2011.- 776 s.
 • Musa, İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti: dərslik: 3 hissədə / İ. M. Musa; elmi red. A. H. Hacıyeva; Bakı Dövlət Universiteti
  I hissə: Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində: mart 1917- aprel 1920-ci illər.- V nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2011.- 312 s.
 • Bakı-Brüssel: Azərbaycan- Avropa İttifaqı münasibətləri = Baku- Brussels: Azerbaijan- European Union relations / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; tərt. F. Babayev [et al.]; red. M. Babayeva.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 404 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Quliyev, N. R. Beynəlxalq maliyyə münasibətləri / N. R. Quliyev, M. M. Mahmudov; elmi red. N. H. Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Gənclik, 2011.- 120 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayı: Bakı. 5 iyul 2011-ci il / Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt. L. Həmzəyeva [et al.]; red.: N. Qurbanov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Adventa, 2011.- 240 s.
 • Səfərli, Əlyar Qurbanəli oğlu. Dərdli Azərbaycan: Böyük elçinin düşüncələri / Ə. Q. Səfərli; elmi red. İ. Musayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 396 s.
 • Şıxəliyev, Emin Arif. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivilizasiyalararası münasibətlər kontekstində / E. A. Şıxəliyev; elmi red. İ. M. Hacıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 324 s.
 • Heydər Əliyev: "Gürcüstan və Azərbaycan xalqlarının dostluğu dünyada nümunədir / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; tərc., red. M. Babayeva, bur. məsul V. Süleymanov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 270 s.- Azərbaycan və gürcü dillərində.
 • Səfərli, Əlyar Qurbanəli oğlu. Həsrətli Azərbaycan: Böyük elçinin düşüncələri / Ə. Q. Səfərli; elmi red. İ. Musayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 384 s.
 • Abdullayev, Fətəli Nəriman oğlu. Miqrasiya və milli təhlükəsizlik / F. N. Abdullayev; elmi red. M. C. Qasımlı; AMEA İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2011.- 284 s.
 • Haqverdiyev, Musa Bədirxan oğlu. Müasir dövrdə ümumavropa təhlükəsizliyi və Azərbaycan: monoqrafiya / M. B. Haqverdiyev; elmi red. A. N. Abbasbəyli; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 232 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova
  V cild / tərt.: N. B. Məmmədova, G. Talıbova, Ə. S. Ağabəyova.- Bakı: Təhsil, 2011.- 592 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova
  IV cild / tərt.: N. B. Məmmədova, G. Talıbova.- Bakı: Təhsil, 2011.- 544 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova
  III cild / tərt.: N. B. Məmmədova, G. Talıbova.- Bakı: Təhsil, 2011.- 672 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova
  II cild / tərt.: N. B. Məmmədova, E. Ə. Məhərrəmov, G. Talıbova.- Bakı: Təhsil, 2011.- 616 s.
 • Həbibbəyli, Ərəstü İsa oğlu. Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası / Ə. İ. Həbibbəyli; elmi red. M. H. Rzayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 256 s.
 • Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev: araşdırma / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Türk Dünyası İnfo İB; layihənin rəh. D. O. Osmanlı, tərt.-red. Ə. M. Yolçuyev, elmi red. N. Q. Cəfərov, red. Ş. Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 168 s.
 • Qurbanov, Ramin Afad oğlu. Türk xalqlarının tarixi: dərs vəsaiti / R. A. Qurbanov; elmi red. B. M. Abdullayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
  II hissə.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011.- 214 s.
 • Məmmədli, Şəhla Rafiq qızı. XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycan-Hindistan ticarət əlaqələri: monoqrafiya / Ş. R. Məmmədli; layihənin rəh. Y. M. Mahmudov; elmi red. T. T. Mustafazadə; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 152 s.
 • "Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idarəetmə sistemində antiböhran siyasət: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: 4 iyun 2010-cu il, Bakı / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Türkiyə və Orta Şərq İdarəetmə İnstitutu, Sankt-Peterburq Dövlət İqtisadiyyat və Maliyyə Universiteti, Türkiyə Cümhuriyyəti Mərmərə Universiteti; elmi məsl. S. M. Qəndilov; elmi red. Z. F. Məmmədov; bur. məsul E. N. Vəliyev.- Bakı, 2010.- 424 s.
 • Əliyev, Zaur Hümbət oğlu. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi: dərs vəsaiti / Z. H. Əliyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 275 s.
 • Abdullayev, Bəhruz Musa oğlu. Azərbaycan və ATƏT: dərs vəsaiti / B. M. Abdullayev, Z. R. Bayramov, S. M. İmanova; red. R. M. Qurbanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2010.- 100 s.
 • Bədəlov, Rəhman Ağahüseyn oğlu. Azərbaycanın Avropa seçimi: problemlər, perspektivlər: toplu = Еще раз о нашей интеграции в Европу: сборник / R. A. Bədəlov; Açıq Cəmiyyət İnstitutu- Yardım Fondu.- Bakı: TUTU, 2010.- 144 s.
 • Azərbaycanın Paris Sülh konfransındakı elçiləri = Посланцы Азербайджана на Парижской Мирной конференции / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi; mətnin müəl. Z. Dulayeva [et al.]; elmi red. N. M. Vəlixanlı.- Bakı: Elm, 2010.- 208 s.
 • Abdullayev, Bəhruz Musa oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti: metodik vəsait / B. M. Abdullayev, S. M. İmanova; red. R. M. Qurbanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2010.- 128 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2009: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.]
  II hissə.- Bakı: Qoliaf NE MMC, 2010.- 664 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2009: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.]
  I hissə.- Bakı: Qoliaf NE MMC, 2010.- 976 s.
 • Ələkbərov, Əziz Həmid oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər: dərslik / Ə. H. Ələkbərov, M. Ə. Vəliyev, S. M. Məmmədov; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 652 s.
 • Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar: dərslik / Ə. H. Ələkbərov [et al.]; elmi red. M. M. Sadıqov; Odlar Yurdu Universiteti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 384 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər: dərslik / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Çinar-Çap, 2010.- 568 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Dünyanın türk-müsəlman dövlətlərinin mədəni əlaqələrinin genişlənməsi / İ. Z. İsmayılov; red. Y. P. Əhmədov.- Bakı, 2010.- 204 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Geosiyasət: nəzəriyyələri, metodologiyası, aktorları, tarixi, xarakteristikası, anlayışları: dərslik / Ə. M. Həsənov; elmi red.: S. M. Qəndilov, M. C. Qasımlı; red.: M. Abdullayev, Ə. B. Mehdiyev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Aypara-3, 2010.- 604 s.
 • Xəlilov, Rahid Süleyman oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan-Dünya münasibətləri: siyasətdən mədəniyyətədək / R. S. Xəlilov; elmi red. N. Q. Cəfərov; red. S. Süleymanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: İdeal-Print, 2010.- 610 s.
 • Prezident İlham Əliyev regional təhlükəsizlik haqqında: [nitqlər] / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası; ideya müəl., red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2010.- 50 s.
 • Sərdarov, Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Qloballaşma və miqrasiya siyasəti / M. Ə. Sərdarov; elmi red. Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur, 2010.- 124 s.
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. Siyasət: nəzəriyyələr, mövqelər, baxışlar, təhlillər, ideyalar, təkliflər, proqnozlar: elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu / E. M. Nəsibov; elmi red.: M. M. Əliyeva, H. Həsənov
  II cild.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 600 s.
 • Həmidov, Samir Sabir oğlu. Avropa İttifaqında siyasi inteqrasiya prosesləri və Azərbaycan / S. S. Həmidov; elmi red. H. K. Hüseynova; Azərbaycan Dillər Universiteti.- Bakı: ADU, 2009.- 271 s.
 • Avropa İttifaqında siyasi inteqrasiya prosesləri və Azərbaycan kursunun proqramı / Azərbaycan Dillər Universiteti, Beynəlxalq Münasibətlər Kafedrası; tərt. S. S. Həmidov; elmi red. H. K. Hüseynova.- Bakı: ADU, 2009.- 34 s.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan: beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi: dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları: 4 cilddə / Y. M. Mahmudov, K. K. Şükürov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi
  I cild: 1639-cu il Səfəvi-Osmanlı Qəsri-Şirin sülhü- 1828-ci il Türkmənçay traktatı.- Bakı, 2009.- 512 s.
 • Lalayev, Əliqismət Hümmət oğlu. Azərbaycan - Orta Asiya teatr əlaqələri: monoqrafiya / Ə. H. Lalayev; elmi red. İ. S. Kərimov; red. V. Qafarlı.- Bakı: Nağıl evi, 2009.- 196 s.
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı / Azərbaycan Respublikasınin Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi; bur. məsul N. İbrahimov
  III kitab / tərt.: N. Qurbanov, E. Miri.- III nəşri.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 284 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu: monoqrafiya / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı, 2009.- 328 s.
 • Azərbaycan və Avropa Şurası / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; tərt. S. Yusifova; ön sözün müəl. F. M. Ələsgərov; bur. məsul A. İ. Vəliyev.- Bakı: Avrasiya Press, 2009.- 240 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 352 s.
 • Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: 1918-1920 / C. P. Həsənli; elmi red. E. R. İsmayılov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 576 s.
 • Sadıqoğlu, Afət. Azərbaycan-Hindistan əlaqələri / A. Sadıqoğlu; tərc. S. Mütəllimova; elmi red. A. Q. Seyidov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 140 s.
 • Azərbaycan-NATO: tərəfdaşlıqdan başlanan yol: 1994-2009 = Azerbaijan-NATO: road beginning from partnership: 1994-2009 = Azerbaidjan-OTAN: le debut du partenariat: 1994-2009 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: Apostrof, 2009.- 342 s.- Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində.
 • Rəhimli, Ruslan Hilal oğlu. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində Şimali Qafqaz faktoru: 1991-1997: monoqrafiya / R. H. Rəhimli; elmi red. A. H. Balayev.- Bakı: Elm, 2009.- 199 s.
 • Talıbov, Rza Vasif oğlu. Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığı = Azerbaijan-Japanesen relations = Азербайджано-японское сотрудничество / R. V. Talıbov.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 150 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Azərbaycanda azad rəqabətin mövcud vəziyyəti və ölkə iqtisadiyyatına təsiri / Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi; ön sözün müəl. A. Erentok.- Bakı: ATİB, 2009.- 67 s.
 • Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası: Mədəniyyətlərin İpək Yolurı = The Integration of Azerbaijan into the World Community: the Silk Way of Cultures = Интеграция Азербайджана в мировое сообщество: Шелковый путь культур: konfrans materialları / R. S. Xəlilov [et al.]; bur. məsul R. S. Xəlilov; elmi red. N. Q. Cəfərov; red. S. Süleymanlı; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Qlobalistika və Sivilizologiya Elmi Araşdırmalar İctimai Birliyi.- Bakı: Sabah, 2009.- 160 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2004: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  II hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 1016 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2004: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  I hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 816 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2005: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  II hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 688 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2005: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  I hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 648 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2006: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  II hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 440 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2007: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  II hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 1040 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2008: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  I hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 656 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti: 2008: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  II hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 440 s.
 • Manafova, Maral Cəbrayıl qızı. Azərbaycanın ərəb ölkələri ilə mədəni əlaqələri: dərs vəsaiti / M. Manafova, S. Əliyeva; elmi red. N. T. Əfəndiyeva; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2009.- 134 s.
 • Əskərov, Əlimirzamin. Beynəlxalq hüquqda fəxri konsul institutu: dərs vəsaiti / Ə. Əskərov, P. Məmmədova; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Respublikası XİN Diplomatiya Akademiyası.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 136 s.
 • Beynəlxalq mədəni əlaqələr: dərslik / M. C. Manafova [et al.]; elmi red. V. İ. Məmmədova; red.: M. C. Manafova, N. T. Əfəndiyeva
  II cild.- Bakı: Sabah, 2009.- 399 s.
 • Beynəlxalq sənədlər toplusu / tərt., nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu
  V cild.- Bakı: Qanun, 2009.- 1032 s.
 • Sadıxov, Fikrət Yaqub oğlu. Diplomatiya və diplomatik xidmət: əsaslar, prinsiplər, təcrübə: dərs vəsaiti / F. Y. Sadıxov; elmi red. H. C. Əlibəyli.- II nəşri.- Bakı: Qərb Universiteti NPM, 2009.- 199 s.
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi = Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт / Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi aparatının analitik informasiya tədqiqat sektoru, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, n. i. y.- 80 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Heydər Əliyev Fondu / ön sözün müəl. M. A. Əliyeva.- Bakı, 2009.- 103 s.
 • Eyyubova, Samudə Eldar qızı. İslam Konfransı Təşkilatı beynəlxalq münasibətlər sistemində: 1969-2007-ci illər: monoqrafiya / S. E. Eyyubova; elmi red. M. B. Fətəliyev; Bakı Dövlət Universiteti, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.- 174 s.
 • Yunusov, Arif. Migration Processes in Azerbaijan: monograph / A. Yunusov; trans. E. Mamedov, trans. N. Guliyev, ed. of trans. E. Thomas, ed. R. Huseynov, ed. I. Molodikova; Institute of Peace and Democrasy.- Baku: Adiloglu, 2009.- 312 p.
 • Abdullayev, Fətəli Nəriman oğlu. Müasir Azərbaycan dövlətinin miqrasiya siyasəti və beynəlxalq əməkdaşlıq / F. N. Abdullayev; elmi red. H. K. Hüseynova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 328 s.
 • İsrafiloğlu, Nazim Rza. Neft: qlobal münasibətlər mənbəyi / N. R. İsrafiloğlu; elmi red. E. Muradəliyeva; red. S. Cəfərli.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 464 s.
 • Baxşəliyev, Adil Baxşəli oğlu. Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı və beynəlxalq əlaqələri: dərs vəsaiti / A. B. Baxşəliyev; elmi red. O. Ə. Əfəndiyev.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2009.- 274 s.
 • Türkdilli agentliklərin Bakı görüşü: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyi ilə əlaqədar Türkdilli Ölkələrin Xəbər Agentlikləri Birliyi (TKA) Baş Məclisinin "Türkdilli ölkələrin əlaqələrinin inkişafında xəbər agentliklərinin əməkdaşlığının rolu" mövzusunda VII iclası: Bakı, 29 aprel-3 may 2008-ci il = Бакинская встреча тюркоязычных агентств: VII заседание Генеральной ассамблеи Объединения новостных агентств тюркоязычных стран (ТКА) на тему "Роль сотрудничества новостных агентств в развитии связей тюркоязычных стран", посвященное 85-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: Баку, 29 апреля-3 мая 2008 г. / AzərTAc, Anadolu Agentliyi; layihənin müəl.: A. Ə. Aslanov, H. Bengi; tərc.: N. Xıdırov, C. Səfərov, O. Məmmədov; red. V. Musayev [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 168 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Məmmədov, Habil Nurkişi oğlu. Ukraynanın müasir tarixi: XX əsrin sonları-XXI əsrin əvvəlləri: dərs vəsaiti / H. N. Məmmədov; elmi red. A. Ə. Rəcəbli; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 180 s.
 • İbrahimov, İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətəndaş və tarix: tarixin olaylarında / İ. X. İbrahimov; red. N. Mikayılov.- Əlavələrlə III nəşri.- Bakı: Qanun, 2009.- 720 s.
 • Avropa Şurası: kriteriyasız kriteriyalar = Council of Europe: Criteria without criteria = Совет Европы: критерии без критериев / Siyasi Məhbus Problemləri üzrə Şura.- Bakı, 2008.- 182 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu: vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda 10 il.- Bakı: Avrasiya Press, 2008.- 444 s.
 • Azərbaycan Paris Sülh Konfransında: 1919-1920 = Azerbaijan at Paris Peace Conference: 1919-1920 = D'Azerbaïdjan à la Conference de Paix à Paris: 1919-1920 / tərc., tərt. V. M. Quliyev.- Bakı: Ozan, 2008.- 244 s.- Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində
 • Mirzəzadə, Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan, zaman, inkişaf / A. B. Mirzəzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 608 s.
 • Rəhmanzadə, Şamil Fazil oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri: Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında: 1917-1930-cu illərin əvvəlləri: monoqrafiya / Ş. F. Rəhmanzadə; elmi red. İ. S. Bağırova; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Aspoliqraf, 2008.- 376 s.
 • Ülvi, Almaz. Azərbaycan-özbək (ciğatay) ədəbi əlaqələri: dövrlər, simalar, janrlar, təmayüllər: monoqrafiya / A. Ülvi; elmi red. V. M. Arzumanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Qartal, 2008.- 326 s.
 • Məmmədov, Habil Nurkişi oğlu. Azərbaycan-Şərqi Avropa: mədəniyyətlərarası əməkdaşlığın tarixi: monoqrafiya / H. N. Məmmədov; elmi red. A. Ə. Rəcəbli.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 312 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələri: mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri / Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi; tərt.: K. Aslanlı, A. Çərkəzov.- Bakı: ATİB, 2008.- 107 s.
 • Manafova, Maral Cəbrayıl qızı. Azərbaycanın Şərqi Asiya ölkələri ilə mədəni əlaqələri: dərs vəsaiti / M. Manafova; elmi red. N. T. Əfəndiyeva; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2008.- 96 s.
 • Musa, İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti: dərslik: 3 hissədə / İ. M. Musa; elmi red. X. Məmmədov; Bakı Dövlət Universiteti
  II hissə: Dövlətlərarası münasibətlər və Azərbaycan: aprel 1920- oktyabr 1991-ci illər.- III nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2008.- 516 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2006: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  I hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2008.- 848 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2007: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  I hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2008.- 704 s.
 • Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının əsas istiqamətləri: monoqrafiya / AMEA İqtisadiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. M. Muradov.- Bakı: Elm, 2008.- 188 s.
 • Hacıyeva, Asya Hüseyn qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi: 1871-1919-cu illər / A. H. Hacıyeva; elmi red. K. N. Rəhimov.- III nəşri.- Bakı: Nurlan, 2008.- 664 s.
 • Beynəlxalq mədəni əlaqələr: dərslik / M. Manafova [et al.]; elmi red. V. İ. Məmmədova; red.: M. C. Manafova, N. T. Əfəndiyeva.- Bakı: Sabah, 2008.- 655 s.
 • Beynəlxalq sənədlər toplusu
  IV cild / tərt., nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 1052 s.
 • Beynəlxalq sənədlər toplusu / tərt., nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu
  III cild.- Bakı: Qanun, 2008.- 1064 s.
 • Beynəlxalq Sənədlər Toplusu
  II cild / tərt., nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 904 s.
 • Beynəlxalq sənədlər toplusu
  I cild / tərt., nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 960 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarının II qurultayından keçən dövr ərzində diaspor quruculuğu sahəsində görülmüş işlərlə bağlı məlumat / Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı: "AM 965" MMC, 2008.- 168 s.
 • Ruintən, Kəmalə Fərrux qızı. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti: monoqrafiya / K. F. Ruintən; elmi red. M. C. Qasımlı; red. S. Ruintən.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 260 s.
 • Süleymanov, Süleyman Əlisa oğlu. Moskvada Azərbaycan dünyası / S. Ə. Süleymanov.- М., 2008.- 670 s.
 • Abbasbəyli, Ağalar Nəriman oğlu. Müasir dünyanın siyasi mənzərəsi: monoqrafiya / A. N. Abbasbəyli; elmi red. Q. H. Məmmədov.- Bakı: Təhsil NPM, 2008.- 276 s.
 • Prezident İlham Əliyev: yüksək səviyyədə görüşlər: 2003-2008-ci illər: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  III cild.- Bakı, 2008.- 518 s.
 • Prezident İlham Əliyev: yüksək səviyyədə görüşlər: 2003-2008-ci illər: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  II cild.- Bakı, 2008.- 541 s.
 • Prezident İlham Əliyev: yüksək səviyyədə görüşlər: 2003-2008-ci illər: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  I cild.- Bakı, 2008.- 516 s.
 • Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi: dərslik / A. M. Məhərrəmov, H. H. Aslanov; elmi red. A. A. Qasımov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2008.- 400 s.
 • Hüseynov, İlqar Həsrət oğlu. Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili: dərslik / İ. H. Hüseynov, N. T. Əfəndiyeva; elmi red.: A. N. Abbasbəyli, N. Rüstəmova; red. P. H. Rzaquliyev; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Mars-Print NPF, 2008.- 376 s.
 • Qasımova, Həcər Adil qızı. Xarici əlaqələr hüququ: dərslik / H. A. Qasımova; elmi red. R. F. Məmmədov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2008.- 480 s.
 • Paşayev, Hafiz Mir Cəlal oğlu. Yüksəkliyə doğru: Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı ilk səfirinin seçilmiş məqalələri / H. M. Paşayev; tərc.: R. Hacıyev, X. Hüseynova; tərc. red. L. Tağıyeva; elmi red. P. İ. Xəlilov.- Bakı: Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti, 2008.- 336 s.
 • Bəşirli, Aynur Əlövsət qızı. Azad mətbuatın çərçivəsində. "The New York Times" Azərbaycandan. Nə? Nə zaman? Necə?: monoqrafiya / A. Ə. Bəşirli; elmi red. Y. M. Mahmudov; red. D. Vəkilova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 224 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi: siyasi, ideoloji və diplomatik məsələlər / H. B. Məmmədov; elmi red. A. Şirinov.- Bakı: Elm, 2007.- 516 s.
 • Hacılar, Valeh. Azərbaycan-gürcü folklor əlaqələri / V. Hacılar; bur. məsul E. P. Poluxov; elmi red. N. H. Əliyev.- Tbilisi: Universal, 2007.- 110 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M.Ə. Rəsulzadənin rolu: dərs vəsaiti / N. Q. Yaqublu; elmi red. S. R. Məmmədli.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 212 s.- Azərbaycan və polyak dillərində
 • Azərbaycan-Türkiyə: bir millət, iki dövlət: vahid diaspor: Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumu / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, R. Hüseynov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 120 s.
 • Bəylərqızı, Şəmsiyyə. Azərbaycanı vətəni bilən diplomat: [Əfşar Süleymani] / Ş. Bəylərqızı; red. E. İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2007.- 270 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri: Ağqoyunlu dövrü: XV əsrin II yarısı: dərs vəsaiti / Y. M. Mahmudov; elmi red.: Y. H. Gözəlova, N. B. Məmmədova.- Bakı: Təhsil, 2007.- 116 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri: dərs vəsaiti / Ə. M. Həsənov, A. İ. Vəliyev; elmi red. S. M. Qəndilov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 248 s.
 • Abdullayev, Eldəniz. Beynəlxalq ticarət münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq-hüquqi təcrübəsi: monoqrafiya / E. Abdullayev; elmi red. Ə. İ. Əliyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 212 s.
 • Paşayev, Hafiz Mir Cəlal oğlu. Bir səfirin manifesti / H. M. Paşayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 248 s.
 • Güləliyev, Mayis. Böyük şeytan və ya sonun başlanğıcı: monoqrafiya / M. Güləliyev; red. N. Qurban.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 462 s.
 • Hacıyev, Maqsud İbrahim oğlu. Diplomatik protokol və xarici əlaqələr: diplomatın stolüstü kitabı / M. İ. Hacıyev; red. Ə. Ağamirzəyev; son sözün müəl. İ. O. Quliyev.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 632 s.
 • Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri: əfsanədən gerçəkliyə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı, 2007.- 462 s.
 • Keçid cəmiyyətlərində demokratiya = Democracy in Societies in Transition = Демократия в переходных обществах / tərc. N. Xıdırov [et al.]; tərt. R. Ə. Mehdiyev; red. A. Aslanov [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 392 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Abdullayev, Əsgər İbrahim oğlu. Müstəqil Azərbaycan və Fransa: monoqrafiya / Ə. İ. Abdullayev; elmi red. M. F. Cəlilov.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2007.- 210 s.
 • Hüseynova, Fərqanə İsmayıl qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin kulturoloji aspektləri: elm, təhsil, mədəniyyət / F. İ. Hüseynova; elmi red. M. Süleymanlı.- Bakı: Nurlan, 2007.- 302 s.
 • Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi: Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti: dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir: 1995-2007 / tərt., elmi red. S. Y. Məmmədəliyeva.- Bakı: NPM Nurlar, 2007.- 424 s.
 • Avşar, Abdulhamit. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri: Türkiyə arxiv sənədləri və mətbuatında: 1919-1922 / A. Avşar; elmi red. N. Q. Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 47 s.
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. ABŞ və Türkiyənin Qafqaz geosiyasi regionunda strateji maraqları və Azərbaycan Respublikası: monoqrafiya / E. M. Nəsibov; elmi red. S. M. Qəndilov.- Bakı: Çıraq, 2006.- 312 s.
 • Azərbaycan diasporu: böyük yolun başlanğıcı / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, R. Hüseynov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 208 s.
 • Həbiboğlu, Vəli. Azərbaycan diasporu yeni mərhələdə / V. Həbiboğlu; elmi red., ön sözün müəl. V. M. Arzumanlı, rəy. Ə. M. Tağıyev.- Bakı: Elm, 2006.- 264 s.
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; ön sözün müəl. N. İbrahimov.- II nəşri.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 304 s.
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı: müasir mərhələ / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, R. Hüseynov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 172 s.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri: XV-XVII yüzilliklər: monoqrafiya / Y. M. Mahmudov.- Bakı: Təhsil, 2006.- 416 s.
 • Azərbaycan və Rusiya - 2006: statistik məcmuə = Азербайджан и Россия: 2006: статистический сборник / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Rusiya Dövlət statistikasının Federal xidməti.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; М.: Rosstat, 2006.- 304 s.
 • Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığın yeni üfüqləri: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri. Vaşinqton, 25-28 aprel 2006-cı il.- Bakı, 2006.- 110 s.
 • Vəliyev, Adil İsrayıl oğlu. Azərbaycan-Avropa Şurası: demokratiya və insan hüquqları sahəsində əməkdaşlıq: monoqrafiya / A. İ. Vəliyev; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Elm, 2006.- 236 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan-İran mədəni əlaqələri XX əsrdə / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan DNA-nın nəşri, 2006.- 96 s.
 • Məmmədov, Rövşən. Azərbaycanın Qərb dövlətləri ilə beynəlxalq münasibətlərinin siyasi, iqtisadi aspektləri: monoqrafiya / R. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Elm-İste. nəşriyyatı, 2006.- 226 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanın XX əsrdə Almaniya və Fransa ilə mədəni əlaqələri / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan DNA-nın nəşri, 2006.- 79 s.
 • Məmmədov, Sadir Surxay oğlu. BMT-nin narkotiklər haqqında konvensiyaları və Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Qanunvericiliyi: monoqrafiya / S. S. Məmmədov; elmi red. R. İsgəndərov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2006.- 154 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol: 1969-1987-ci illər: monoqrafiya / M. C. Qasımlı; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 608 s.
 • Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninin proqramı: bakalavr hazırlığı üçün / Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; tərt. Ə. M. Həsənov; elmi red.: Ə. B. Mehdiyev, E. İ. Əhmədov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 96 s.
 • Seyidova, Şərqiyyə Əbülfət qızı. Türkiyə-Azərbaycan - bir ürəkdə iki can: publisistik məqalələr / Ş. Ə. Seyidova; red. H. Məlikzadə.- Bakı: Araz, 2006.- 294 s.
 • Aslanov, Elnur Kazım oğlu. Yeni dünya nizamı və milli inkişaf / E. K. Aslanov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 296 s.
 • Azərbaycan diasporu: tarix və nəzəriyyə / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; elmi red. M. Seyidbəyli; red. Y. M. Mahmudov
  Bur. I.- Bakı: Aspoliqraf LTD, 2005.- 92 s.
 • Ruintən, Sevinc Fərrux qızı. Azərbaycan türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələr sistemində: XX əsrin 90-cı illəri: monoqrafiya / S. F. Ruintən; elmi red. Ə. İ. Muxtarova.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 236 s.
 • Azərbaycanda milli siyasət və strateji inkişaf XXI əsrin astanasında: sosial, siyasi və ideoloji aspektlər / Ə. M. Həsənov [et al.]; tərt., bur. məsul S. Həsənov, baş red. Y. Rüstəmov, elmi red. Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Yazıçı, 2005.- 195 s.
 • Beynəlxalq sənədlər toplusu
  I cild / red. İ. Əliyev.- Bakı: GİSO Enterprise KRINB, 2005.- 868 s.
 • Diplomatiya: ensiklopedik lüğət / red. heyəti: Ə. V. Allahverdiyev [et al.].- Bakı: Diplomat, 2005.- 580 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  V kitab: İKT dövlətləri / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 357 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  IV kitab: İran İslam Respublikası / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 478 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  III kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 757 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  II kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Q. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 589 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  I kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Q. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 542 s.
 • Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahi naminə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.
  III hissə.- Bakı: Sistem ofset, 2005.- 495 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti: dərslik / Ə. M. Həsənov; elmi red.: S. M. Qəndilov, Ə. B. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.- 752 s.
 • Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninə dair metodik vəsait: ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün / Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; tərt. Ə. M. Həsənov; elmi red.: N. Məhərrəmov, E. Əhmədov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.- 110 s.
 • Piriyev, Abbas Musa oğlu. Siyasi strategiya və milli təhlükəsizlik: monoqrafiya / A. M. Piriyev; red. F. Q. Vahidov; Bakı Dövlət Universiteti.- Yenidən işlənilmiş nəşr.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 544 s.
 • Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı: 1939-1953: monoqrafiya / C. P. Həsənli; elmi red. S. Əliyarlı.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 544 s.
 • İbrahimov, İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətəndaş və tarix: tarixin olaylarında / İ. X. İbrahimov; bur. məsul Ə. Məhərrəmov, E. Sahiboğlu; elmi red. E. Əlibəyzadə; red. N. Mikayılov.- Əlavələrlə II nəşri.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 600 s.
 • YUNESKO-Azərbaycan: gələcəyə körpü: toplu = UNESCO-Azerbaijan: bridge to future / tərt.: R. Süleymanov, A. Axundov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 160 s.
 • Azərbaycan diplomatiyasının tarixindən / tərt. F. S. Şükürov.- Bakı, 2004.- 34 s.
 • Azərbaycan parlamenti və beynəlxalq təşkilatlar = Parliament of Azerbaijan and international organizations / tərc.: S. Qəhrəmonova, R. Axundov, İ. Quliyev; tərt.: A. Babayev, H. Babayev; red. M. N. Ələsgərov.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2004.- 420 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələri XX əsrdə / İ. Z. İsmayılov.- Bakı, 2004.- 154 s.
 • İmanova, Solmaz Muxtar qızı. Azərbaycanın beynəlxalq parlament təşkilatları ilə əlaqələri: 1991-1998-ci illər: monoqrafiya / S. M. İmanova; elmi red. M. C. Qasımlı.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 172 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: 1914-1918-ci illər: monoqrafiya / M. C. Qasımlı
  III hissə: Sənədlər, materiallar, xəritələr, şəkillər / tərt., tərc. M. Qasımlı, red. Q. Əzizxanlı.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 532 s.
 • Abdullayev, Elşad İslam oğlu. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində / E. İ. Abdullayev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 216 s.
 • Dünyanı heyran qoyan insan / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev, tərt.-red. A. Ə. Aslanov, V. Musayev, D. M. İsmayılov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 376 s.
 • Heydər Əliyevin İran İslam Respublikası ilə əlaqədar baxışları: İran İslam Respublikasının hörmətli Prezidenti Zati-Aliləri cənab Seyid Məhəmməd Xatəminin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri / tərt. F. Bəyat.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 156 s.
 • Camalov, Yavər. Heydər Əliyevin neft strategiyası davam edir...: "Əsrin müqaviləsi"- 10 / Y. Camalov; elmi red. T. Məmmədov; red. B. Hüseynli.- Bakı: Qismət, 2004.- 176 s.
 • İqtisadiyyat və neft: Heydər Əliyevin yeni neft strategiyasının reallaşmasında İlham Əliyevin xidmətləri / red. N. Süleymanov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 234 s.
 • Prezident İlham Əliyev / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev; tərt.: T. Ə. Əhmədov, H. Musayev, E. Qədirli; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2004.- 366 s.
 • Sofiyev, Xaləddin Alı oğlu. Şərq-Qərb mədəniyyətləri və Əhməd Bəy Ağaoğlu / X. Ə. Sofiyev.- Bakı: Ocaq, 2004.- 240 s.
 • Əsrlərə bərabər illər 1969-1999: faktlar və rəqəmlər / red. heyəti: E. Namazov, D. B. Seyidzadə, F. Axundov.- Bakı, 2004.- 57 s.
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı / red. R. Sultanqızı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 304 s.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunan "Azərbaycan-Ukrayna: Strateji tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri" beynəlxalq elmi-təcrübi konfransın programı: 15 aprel 2003-ci il = Програма Мiжнародної науково-практичної конференцїї "Азербайджан-Україна: перспективи розвитку стратегiчного партнерства" присвячена 80-рiччю Президента Азербайджанської Республiки Гейдара Алiева: 15 квiтня 2003 року.- Kiyev, 2003.- 16 s.
 • Rəcəbli, Hadi Musa oğlu. Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin transformasiyası və komporativ təhlili: monoqrafiya / H. M. Rəcəbli; elmi red. R. F. Mustafayev.- Bakı: Gənclik, 2003.- 372 s.
 • Məmmədli, Elnur Cəmil oğlu. Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətləri: 1991-2003-cü illər / E. C. Məmmədli; elmi red. M. C. Qasımlı.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 173 s.
 • Əliyev, Aydın. Azərbaycanın iqtisadi siyasəti: Azərbaycanın xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri / A. Əliyev.- Bakı: Qanun, 2003.- 323 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın xarici işlər nazirləri / M. C. Qasımlı, E. Hüseynova; red.: H. C. Əlibəyli, N. Axundov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 110 s.
 • Hacıyeva, Asya Hüseyn qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi: 1871-1919-cu illər: dərslik / A. H. Hacıyeva; elmi red. K. N. Rəhimov.- II nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 607 s.
 • Həsənov, Anar İsa oğlu. Beynəlxalq terrorizm / A. İ. Həsənov; elmi red. R. F. Məmmədov
  I hissə.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 588 s.
 • Rəcəbli, Hadi Musa oğlu. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları: dərslik / H. M. Rəcəbli; elmi red. Ə. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 256 s.
 • Xankişiyev, Aslan. Diplomatiya və iqtisadiyyat / A. Xankişiyev, S. Mehdiyev; elmi red. Y. M. Mahmudov; red. M. Salahov.- Bakı: Elnur-P, 2003.- 264 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə / tərt.-müəl. Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.
  IV kitab: Türkiyə Cümhuriyyəti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 519 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə / tərt.-müəl. Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.
  III kitab: Türkiyə Cümhuriyyəti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 471 s.
 • Yeni Qeostrateji münasibətlərdə Cənubi Qafqaz regionunun yeri: beynəlxalq elmi konfrans: işçi materiallar = South Caucasus in the Context of New Geostrategical Relations: International Conference: working materials / Qərb universiteti.- Bakı: Qərb Universiteti NPM, 2003.- 275 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 10 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans: materiallar 14 yanvar 2002-ci il / Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; məs. red. S. A. Nəzərli.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2002.- 70 s.
 • Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurası: beynəlxalq əlaqələr: [nitqlər, sərəncamlar, fərmanlar] / bur. məsul F. M. Ələsgərov.- Bakı: Ədliyyə Nazirliyinin mətbəəsi, 2002.- 144 s.
 • Nəcəfli, Güntəkin Cəmil qızı. Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə siyasi əlaqələri: XVIII əsrin II yarısı: monoqrafiya / G. C. Nəcəfli; elmi red.: T. T. Mustafazadə, G. Məmmədova; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2002.- 132 s.
 • Azərbaycan-Çin: diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 ili / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi.- Bakı, 2002.- 180 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri: 1920-1922: sənədlər və materiallar / Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; tərt.: J. Qurbanova, M. Piriyev; elmi red. H. Məmmədov.- Bakı: AzAtaM, 2002.- 334 s.- Azərbaycan, rus və türk dillərində.
 • Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri və Heydər Əliyev: 1991-2001
  I kitab / red. M. C. Mərdanov.- Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2002.- 180 s.
 • Həmidov, İmamverdi Yavər oğlu. Azərbaycan-ərəb ədəbi əlaqələrindən səhifələr / İ. Y. Həmidov; elmi red. V. Cəfərov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 210 s.
 • Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh, əmin-amanlıq və demokratiya naminə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2001.- 239 s.
 • Əbilov, Ataxan Vəli oğlu. Avropa Şurası və Azərbaycan / A. V. Əbilov; elmi red. A. Rəcəbli.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2001.- 100 s.
 • Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu. Azərbaycan diasporu: reallıqlar, qayğılar, problemlər: monoqrafiya / V. M. Arzumanlı; elmi red. V. Həbiboğlu; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 2001.- 800 s.
 • Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət siyasəti = Cultural policy in the Republic of Azerbaijan = Культурная политика в Азербайджанской Республике / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı, 2001.- 106 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Əzimli, Azər. Azərbaycan-NATO münasibətləri: 1992-2000 / A. Əzimli; elmi red. M. C. Qasımov.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 226 s.
 • Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ: Rusiya Federasiyasının prezidenti V.V. Putinin Azərbaycana rəsmi səfəri: 9-10 yanvar 2001-ci il / elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Qismət, 2001.- 184 s.
 • Əliyev, Zaur Bilal oğlu. Beynəlxalq münasibətlərdə diasporların rolu / Z. B. Əliyev; elmi red. M. Ənsərli; "Diaspor və Lobbi" Elmi Araşdırmalar Mərkəzi.-Bakı: Nurlan, 2001.-150 s.
 • Qasımov, Musa Cəfər oğlu. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: 1914-1918-ci illər: monoqrafiya / M. C. Qasımov
  II hissə: 1917-ci il noyabr- 1918-ci il noyabr / elmi red. S. S. Əliyarlı.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 406 s.
 • Məmmədov, Adış Sakit oğlu. Diplomatik lüğət / A. S. Məmmədov; red. R. F. Məmmədov.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2001.- 366 s.
 • Heydər Əliyev işığı - İpək yolu / bur. məsul A. Muradverdiyev; red.: T. Məmmədov, Hidayət.- Bakı: Qismət, 2001.- 248 s.
 • Həbiboğlu, Vəli. Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu / V. Həbiboğlu; ön sözün müəl., red. V. M. Arzumanlı; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 2001.- 358 s.
 • Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası = Haydar Aliyev`s new oil strategy.- Bakı, 2001.- 191 s.- Azərbaycan və ingilıs dillərində.
 • Sülhə aparan yollar: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəri, 1-14 aprel 2001-ci il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2001.- 118 s.
 • Abdullayev, Çingiz Əli oğlu. Almaniya-Azərbaycan əlaqələri = Deutsch-Azerbaidshanische beziehungen: monoqrafiya / Ç. Ə. Abdullayev; red. P. Rüstəmzadə.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2000.- 20 s.
 • Azərbaycan BMT ailəsində / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 342 s.
 • Azərbaycan-ABŞ: dostluq və tərəfdaşlıq yollarında: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəri: 12-28 fevral 2000-ci il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 182 s.
 • Azərbaycan-Çin: dostluq sərhədlər açır.- Bakı, 2000.- 150 s.
 • Azərbaycan-Çin: dostluq sərhədlər aşır / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 150 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın ABŞ və Avropa dövlətləri ilə münasibətləri: 1991-1996 / Ə. M. Həsənov; elmi red. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Elm, 2000.- 368 s.
 • Davos: qlobal iqtisiyyatın üfüqləri: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Davos Dünya İqtisadi Forumu ilə əlaqədar İsveçrəyə işgüzar səfəri: 27-30 yanvar 2000-ci il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 86 s.
 • Heydər Əliyev işığı - İpək yolu / red. Hidayət; bur. məsul A. Muradverdiyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 242 s.
 • Heydər Əliyev və Gürcüstan / tərc.: M. Mamaladze, L. Qabeçava; ön sözun müəl. H. Hacıyev.- Bakı; Тбилиси, 2000.- 424 s.- Azərbaycan və gürcü dillərində
 • Nəcəfli, Tofiq Hümbət oğlu. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında: monoqrafiya / T. H. Nəcəfli; elmi red. O. Ə. Əfəndiyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 198 s.
 • Sülh və təhlükəsizlik naminə: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin NATO-nun 50 illik yubileyi ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri, 22-27 aprel 1999-cu il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı, 2000.- 232 s.
 • Əsədov, Firudin. XVIII əsr Azərbaycan diplomatları / F. S. Əsədov, A. Süleymanov; elmi red. B. Abdullayev.- Bakı: Elm, 2000.- 80 s.
 • XXI əsrə sülh körpüsü: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul Zirvə görüşü ilə əlaqədar Türkiyəyə səfəri: 17-20 noyabr 1999-cu il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 212 s.
 • Xəzəryanı dövlətlərin sabit inkişafı: konfrans materialları,31 may-3 iyun 2000-ci il = Sustainable Development in Caspian Sea Countries: materials of the Conference, May 31 - June 3, 2000 / ACİ-Yardım Fondu; tərc. T. Cəfərov [et al.]; red. Ə. Mirzallı.- Bakı: Mütərcim, 2000.- 108 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Yurdda sülh, cahanda sülh uğrunda: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri, 31 oktyabr - 2 noyabr 1999-cu il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 257 s.
 • Azerbaijan-United Nations High Commissioner for Refugees: chronicle of cooperation / ed. R. Abbasov.- Baku: Azerbaijan UN Assosiation, 1999.- 33 p.- İngilis dilində.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  V cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1999-cu ildə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1999.- 476 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  IV cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci ildə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1999.- 520 s.
 • Quluzadə, Vəfa. Gələcəyin üfüqləri: Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti barədə mülahizələr, müsahibələr, şərhlər / V. Quluzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999.- 288 s.
 • Həbiboğlu, Vəli. Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu / V. Həbiboğlu; red. V. M. Arzumanlı; Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 1999.- 120 s.
 • Mirzəyev, Ramiz Şəmşəd oğlu. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan dövləti = Heydar Aliyev and new oil strategy of independent Azerbaijan / R. Ş. Mirzəyev; red. B. Y. Sadıqov; tərc. R. Ə. İsayev.- Bakı: Göytürk, 1999.- 157 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Həşimi (Cavanşir), Abdulla Əmir. İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi-siyasi münasibətlər: 1991-1997 / A. Ə. Həşimi.- Stockholm, 1999.- 208 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  III cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci ildə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1998.- 776 s.
 • Nəsirov, Elman Xudam oğlu. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri: 1991-1997-ci illər / E. X. Nəsirov; elmi red. R. Orucov.- Bakı: Qanun, 1998.- 136 s.
 • Abdullayev, Mahir İslam oğlu. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri / M. İ. Abdullayev; elmi red. S. Məmmədov.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 112 s.
 • Azərbaycanı dünyaya saydıran insan / tərt.-müəl. RS. Mirzəzadə.- Bakı, 1998.- 335 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbayсanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ: 1991-1998 / Ə. M. Həsənov; elmi red. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 315 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarına: [Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə 1997-ci il dekabrın 27-də Respublika sarayında keçirilmiş təntənəli toplantıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi] = Ко всем азербайджанцам мира: [речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на торжественном собрании, посвященном дня Солидарности азербайджанцев всего мира 27 декабря 1997 года].- Bakı , 1998.- 83 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar / E. Əhmədov; baş red. Ə. Muxtarova; elmi red. S. Qəndilov.- Bakı: Tuna, 1998.- 138 s.
 • Qasımov, Musa Cəfər oğlu. Xarici dövlətlər və Azərbaycan: aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər: dərs vəsaiti / M. C. Qasımov; elmi red.: S. Əliyarlı, R. Orucov.- Bakı: Qanun, 1998.- 360 s.
 • Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh, əmin-amanlıq və demokratiya naminə.- Bakı, 1997.- 239 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  II cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1995-1996-cı illərdə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1997.- 761 s.
 • Azərbaycan nefti dünya siyasətində.
  II kitab.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1997.- 263 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan və ATƏT: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda / Ə. M. Həsənov; elmi red. N. İsayev.- Bakı: İşıq, 1997.- 80 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan-ABŞ: anlaşılmaz münasibətlərdən strateji tərəfdaşlığa doğru: oktyabr 1991- avqust 1997 / Ə. M. Həsənov; elmi red. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 103 s.
 • Azərbaycan-Fransa: əməkdaşlığın genişlənməsinə mühüm töhfə: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri / tərt. O. Sadıqov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 114 s.
 • Azərbaycan-Rusiya: dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyaya rəsmi səfəri = Азербайджан-Россия: новая веха в развитии отношений дружбы и сотрудничества: официальный визит Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в Россию / tərt. O. Sadıxov; bur. məsul: H. Orucov, E. Namazov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 164 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə: dostluq, qardaşlıq, strateji əməkdaşlıq: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə rəsmi səfəri / tərt.: Ş. Şahməmmədov, O. Sadıqov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 200 s.
 • Paşayev, Qüdrət Şükür oğlu. Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyətinin cinayət və gömrük qanunvericiliyilə müdafiəsi / Q. Ş. Paşayev; red. İ. M. Rəhimov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1997.- 168 s.
 • Birlikdə yeni əsrə doğru: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri, 27 iyul - 7 avqust 1997-ci il / AzərTAc; tərt.: E. Namazov [et al.].- Bakı, 1998.- 416 s.
 • Rəcəbov, Hadi Musa oğlu. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları və Azərbaycan / H. M. Rəcəbov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1997.- 80 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Dünya azərbaycanlıları XX əsrdə: müxtəsər oçerk / İ. Z. İsmayılov.- Bakı, 1997.- 270 s.
 • Lissabon sammiti - 1996 / tərt.: Ə. Həsənov, Ş. Şahməmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 312 s.
 • Qlobal üfüqlər: Prezident Heydər Əliyevin ABŞ səfəri / red.: B. Bler, J. Qəribova.- ABŞ: Azerbaijan International, 1997.- 68 s.
 • Qlobal üfüqlər: Prezident Əliyevin ABŞ səfəri / Azərbaycan İnternəşnal; red.: B. Bler, J. Qəribova.- Bakı, 1997.- 68 s.
 • Əhmədov, Məmməd Bəhəddin oğlu. Azərbaycan: yeni neft erası və beynəlxalq siyasət: monoqrafiya / M. B. Əhmədov; elmi red. A. N. Abbasbəyli.- Bakı: Elm, 1997.- 124 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
  I cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-1994-cü illərdə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar / tərt.-müəl. E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.- Bakı: Göytürk, 1996.– 267 s.
 • Qasımov, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində: 1991-1995-ci illər / M. C. Qasımov.- Bakı: Gənclik, 1996.- 136 s.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri: XV-XVII yüzilliklər / Y. M. Mahmudov.- Bakı: Azərbaycan diplomatiyası, 1996.- 289 s.
 • Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğumuzun təntənəsi: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri / tərt.: H. Orucov, Ş. Şahməmmədov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.- 108 s.
 • Azərbaycan-Özbəkistan: dostluğumuz daim yaşayır və möhkəmlənir: Özbəkistan Prezidenti İslam Kerimovun Azərbaycana rəsmi səfəri / tərt.: N. Həsənzadə, O. Sadıqov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.- 80 s.
 • Azərbaycan-Türkmənistan: qardaşlığımız əbədidir: Türkmənstan Prezidenti Saparmurad Niyazov- Türkmənbaşının Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri / tərt.: H. Qani, X. İşanov, R. Pənahov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.- 52 s.
 • Nəsibzadə, Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti: 1918-1920: monoqrafiya / N. L. Nəsibzadə; Azərbaycan Araşdırmalar Vəqfi.- Bakı: Ay-Ulduz, 1996.- 304 s.
 • Abdullayev, Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti tarixindən / Ə. İ. Abdullayev; elmi red. B. M. Abdullayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- Bakı: Elm, 1995.- 167 s.
 • Mehdizadə, Miryaqub. Beynəlmiləl siyasətdə petrol / M. Mehdizadə; red. M. Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 62 s.
 • Səfərli, Əlyar Qurbanəli oğlu. Tarixin dörd günü / Ə. Q. Səfərli, H. C. Əlibəyli; Azərbaycan Respublikasının İrandakı Səfirliyi.- Tehran, 1994.- 166 s.
 • Həsənov, Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində: 1918-1920-ci illər / C. P. Həsənov; elmi red. S. Əliyarov; red. M. Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 362 s.
 • Mustafayev, Rövşən. Azərbaycan və yeni dünya: ilkin xarici siyasi kapital yığımı konsepsiyası / R. Mustafayev; red. M. İsmayılzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 64 s.
 • Qasımov, Musa Cəfər oğlu. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi / M. C. Qasımov; red. M. Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 91s.
 • Dövlət başçılarının ümumavropa görüşü: Helsinki 8-10 iyun 1992 / tərt.: T. Abbasov, S. Mirzəyev; red. V. Musa.- Bakı: Şərq-Qərb, 1992.- 40 s.
 • Mustafayev, Tofiq Teyyub oğlu. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda Rusiyaya meylin güclənməsi / T. T. Mustafayev; red. F. M. Əliyev; Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 1986.- 87 s.
 • Həmidova, Şəfiqə Paşa qızı. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixindən / Ş. P. Həmidova; red. F. M. Əliyev; Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 1985.- 98 s.
 • Alməmmədov, Alməmməd Məmmədəli oğlu. Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri: 1900-1920-ci illər / A. M. Alməmmədov; red. B. Ə. Nəbiyev.- Bakı: Yazıçı, 1982.- 215 s.

Rus dilində

 • Азербайджан в системе международных отношений: 1648-1991: документы и материалы / Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА; сост. К. Шукюров.- Баку: Элм, 2020.- 736 с.
 • Азербайджанский мультикультурализм: учебник / К. Абдулла, Э. Наджафов, А. Мамедов [и др.]; науч. ред.: К. Абдулла, Э. Наджафов; пер. Ч. Гаджиевой; ред. С. Гасанов; Министерство Образования Азербайджанской Республики, Бакинский Международный Центр Мультикультурализма.- Баку: Шарг-Гарб, 2019.- 528 с.
 • Курылев, Константин Петрович. Внешняя политика Грузии на Южном Кавказе: 1991-2016 гг.: монография / К. П. Курылев, Г. Г. Мачавариани.- М.: ЛЕНАНД, 2019.- 144 с.
 • Ягублу, Насиман Гара оглы. Деятельность поляков в Азербайджане = Activity of the Poles in Azerbaijan / Н. Г. Ягублу; ред. И. С. Багирова.- Баку: Нурлар, 2019.- 156 с.- Rus və ingilis dillərində.
 • Сафаров, Ганимат Асад оглы. Международный нефтегазовый бизнес: учебное пособие / Г. А. Сафаров, З. Г. Мамедова; науч. ред. Г. А. Сафаров; Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности.- Баку: АГУНП, 2019.- 206 с.
 • Гасанов, Аваз Ядигяр оглы. Нагорный Карабах: трудный путь народной дипломатии: книга составлена на основе интервью и статей / А. Я. Гасанов.- Баку: Qanun, 2019.- 256 с.
 • Аббасбейли, Агалар. Национальное государство в условиях глобализации: учебное пособие / А. Аббасбейли, Н. Мамед-заде; ред. М. В. Баба-заде. - 3-е изд., доп. и перераб.- Баку: Elm və təhsil, 2019.- 320 с.
 • Арабов, Назим Ягуб оглы. Порт Баку сквозь призму времен / Н. Я. Арабов; под ред. М. Э. Гасановой.- Баку: Шарг-Гарб, 2019.- 158 с.
 • Алиев, Амир Ибрагим оглы. Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ / А. И. Алиев.- Баку: Nurlar NPM, 2018.- 200 с.
 • Ильхам Алиев - Пятнадцать лет на посту Президента: летопись достижений: 2003-2018 / отв. за вып. Р. Э. Мехтиев; авт.-сост.: А. М. Гасанов, А. Асланов; авт. предисл. А. М. Гасанов.- Баку: Zərdabi LTD MMC NPM, 2018.- 184 c.
 • Каспий: международно-правовые документы: [12 августа 2018 г. главы стран "Каспийской пятерки" подписали в Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которую называют: "Конституция Каспийского моря" / сост.: С. С. Жильцов [и др.].- М.: Международные отношения, 2018.- 568 с.
 • Беккер, Моисей. Национальная политика Азербайджана в начале XX века: на примере еврейской общины: монография / М. Беккер; науч. ред. А. И. Мустафазаде ; ред. Н. Юсифзаде; Институт Права и Прав Человека НАНА.- Баку: Елм и Тахсил, 2018.- 156 с.
 • Аббасбейли, Агалар. Основы национальной безопасности Азербайджанской Республики: учебное пособие / А. Аббасбейли, Н. Мамед-заде; ред. М. В. Баба-заде.- 2-е изд., перераб. и доп.- Баку: Елм и Тахсил, 2018.- 376 с.
 • Политика Гейдара Алиева: Толерантность: выступления, речи, встречи, поздравления / Фонд содействия моральным ценностям; авт. предисл. М. Гурбанлы.- Баку: Шарг-Гарб, 2018.- 424 с.
 • Гусейнова, Сура Урфан гызы. Европейский Союз в архитектуре европейской безопасности: опыт, перспективы и вызовы: монография / С. У. Гусейнова; науч. ред. Х. Раджаблы; Институт Права и Прав Человека НАНА.- Баку: Элм и Тахсил, 2017.- 220 с.
 • Зейналова, Махфуза Гаджи кызы. Исторические связи азербайджанского и узбекского народов / М. Г. Зейналова; науч. ред. Н. М. Велиханлы ; Национальный Музей Истории Азербайджана НАНА.- Баку: Afpoliqraf, 2017.- 232 с.
 • Международные связи Азербайджана в документах : июль 1969 - ноябрь 1982 гг.: в 2-х томах / Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики; редкол.: Ф. Ф. Ибрагимли [и др.]; сост. Э. С. Алекперова [и др.]; отв. ред. М. Дж. Гасымлы.
  Т. 2: февраль 1976 - декабрь 1982 гг.- Баку: Elm və təhsil, 2018.- 640 с.
 • Международные связи Азербайджана в документах: июль 1969 - ноябрь 1982 гг.: в 2-х томах / Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики; редкол.: Ф. Ф. Ибрагимли [и др.]; сост. Э. С. Алекперова [и др.]; отв. ред. М. Дж. Гасымлы.
  Т. 1: июль 1969 - декабрь 1975 гг.- Баку: Elm və təhsil, 2017.- 570 с.
 • Кулиев, Руфат Атакиши оглы. Мировая экономика и Азербайджан / Р. А. Кулиев; науч. ред. И. А. Лютый.- Баку: Şərq-Qərb, 2017.- 504 с.
 • Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций: в двух книгах / Р. Э. Мехтиев; ред.: Н. А. Волынчик, Е. А. Кочанова
  Кн. 2.- М.: Политическая энциклопедия, 2017.- 365 с.
 • Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. О пользе познания истории в формировании национальной идеи: в двух книгах / Р. Э. Мехтиев; ред. А. Шерстюк.
  Кн. 1.- М.: Столица, 2017.- 684 с.
 • Миришли, Фуад Рашид оглы. Развитие международного туризма в контексте возрождения Великого Шелкового пути: монография = Development of international tourism in the context of the revival of the Great Silk Road: monograph / Ф. Р. Миришли.- М.: Известия, 2017.- 509 с.
 • Азербайджанцы за рубежом: краткий биографический справочник / Государственный Комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой; сост. М. Н. Багиева; ред. О. Буланова.- Баку: Papirus NP, 2016.- 536 с.
 • История Азербайджана: с древнейших времен до первых десятилетий XXI века: учебник / М. Г. Абдуллаев, С. С. Алиярлы, С. Ю. Сулейманова [и др.]; пер. на рус.: Ю. М. Насибли, Н. А. Джаваншира; под науч. ред. М. Г. Абдуллаева.- Баку: Изд-во БГУ, 2016.- 452 с.
 • Садыхов, Фикрет Ягуб оглу. Лицом к лицу с двойными стандартами: взгляд политолога / Ф. Я. Садыхов; отв. исполн. Э. Тагиева.- Баку: Изд-во Евроконтакт, 2016.- 466 с.
 • Политика Гейдара Алиева: Толерантность: выступления, речи, встречи, поздравления / Государственный Комитет Азербайджанской Республики по Работе с Религиозными Структурами; авт. предисл. М. Гурбанлы.- Баку: Нурлар, 2016.- 424 с.
 • Абдуллабекова, Гюляр Гасан кызы. Просветительство в Азербайджане и Европе: Польша, Украина, Белоруссия: учебное пособие / Г. Г. Абдуллабекова; ред. З. Аскерли; Бакинский Славянский Университет.- Баку: Мутарджим, 2016.- 128 с.
 • Фейзиев, Джаваншир Ейюб оглу. Союз тюркских государств: Евразийская модель глобальной интеграции / Д. Е. Фейзиев; пер. А. Сеидова; науч. ред. Ф. Исмайлов; ред. О. Буланова.- Киев: Видавництво Центр учбовоī літератури, 2016.- 416 с.
 • Ибрагимов, Ибрагим Ариф оглы. Стратегия эффективного влияния: внешняя политика, "мягкая сила" и энергетическая дипломатия Азербайджана в 21-м веке / И. Ибрагимов; науч. ред. О. А. Зимарин.- М.: Весь Мир, 2016.- 240 с.
 • Каджар, Чингиз. Баку и Европа: исторические этюды / Ч. Каджар; Фонд Культуры Азербайджана.- Баку: Şərq-Qərb, 2015.- 107 с.
 • Эйвазов, Джаннатхан. Державы и регионы: системный анализ безопасности постсоветского пространства / Дж. Эйвазов; науч. ред. Э. Исмаилов; Институт Стратегических Исследований Кавказа.- Стокгольм: ИД CA&CC Press, 2015.- 320 с.
 • Бабаева-Шекер, Зульфия Гасан гызы. Международные организации: учебное пособие / З. Г. Бабаева-Шекер, Э. Дж. Гаджинский; Бакинский Государственный Университет.- Баку: АГПУ, 2015.- 328 с.
 • Нефть Баку ключ к победе: славное прошлое яркое будущее: [специальный проект Союза экономистов Азербайджана и газеты "Игтисадият"] / Союз Экономистов Азербайджана; рук. работы З. А. Самедзаде; исполн.: А. Самедзаде [и др.].- Баку: ИД Letterpress, 2015.- 440 с.
 • Дугин, Александр Гельевич. Война континентов: современный мир в геополитической системе координат / А. Г. Дугин; науч. ред. Н. В. Мелентьева.- М.: Академический Проект, 2014.- 359 с.
 • Восточные общества: традиции и современность: материалы II Съезда молодых востоковедов стран СНГ: Баку, 11-14 ноября 2013 года / Р. Т. Лолуа [и др.]; редкол. А. Д. Васильев [и др.]; Институт Востоковедения РАН, Центр Стратегических Исследований при Президенте Азербайджанской Республики, Институт Востоковедения им. акад. З.М. Буниятова НАНА, Совет Молодых Ученых ИВ РАН.- Баку; М.: Центр Стратегических Исследований, 2014.- 698 с.
 • Гасанов, Али Магомедали оглу. Политика национального развития и безопасности Азербайджанской Республики: монография / А. М. Гасанов; науч. ред. К. Аллахвердиев; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики.- Баку: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 672 с.
 • Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период: сборник статей / У. Блум [и др.]; пер. с англ. А. Верченкова, пер. с исп. Т. Владимирской, ред.-сост. В. Крашенинникова.- М.: Кучково поле: АНО ИВИиИ, 2014.- 480 с.
 • Гулиев, Ариф Джамиль оглы. Украино-азербайджанские отношения: право, политика, дипломатия / А. Дж. Гулиев
  Т. 1.- Харьков: Факт, 2014.- 656 с.
 • Алиева, Мехсети Мамед гызы. Азербайджано-британские отношения на современном этапе: монография / М. М. Алиева; науч. ред. А. Н. Аббасбейли.- Баку: МВМ, 2013.- 272 с.
 • Чернявский, Станислав Иванович. Десять лет истории Азербайджана: 2003-2013 годы: монография / С. И. Чернявский.-М.: Флинта, 2013.-400 с.
 • Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. Десять лет, изменившие Азербайджан: 2003-2013 / Р. Э. Мехтиев.- М.: Гриф и К, 2013.- 247 с.
 • Гасанлы, Джамиль Поладхан оглы. История дипломатии Азербайджанской Республики: в 3-х т. / Дж. П. Гасанлы; пер. с азерб. И. Н. Рзаева; науч. ред. С. М. Исхаков; гл. ред. Э. М. Мамедъяров; Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики
  Т. 2: Внешняя политика Азербайджана в годы советской власти: 1920-1939.- М.: Флинта; М.: Наука, 2013.- 720 с.
 • Кто прав, тот и сильнее?: сборник статей информационно-аналитического портала Newtimes.az / редкол. П. Г. Дарабади [и др.].- Баку: Zərdabi LTD, 2013.- 344 с.
 • Культура устойчивого развития: от идеи к реальности / А. Караев [и др.].; сост., науч. ред. Н. Мамедов ; редкол.: С. Ю. Мамедалиева [и др.]; Национальная Комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Научно-методический Центр по Культуроведению.- Баку: Элм, 2013.- 348 с.
 • Гасанов, Али Магомедали оглу. Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана: учебник / А. М. Гасанов; пер. Н. Хидиров [и др.]; науч. ред. М. М. Алиева; ред.: Э. И. Алиева, В. Н. Морозков; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики.- 2-е изд., доп.- Баку: Zərdabi LTD MMC, 2013.- 1008 с.
 • Азербайджан: путь к независимости-20: аналитический обзор / Г. Мирза [и др.]; ред. А. Абдурахманова; Центр Стратегических Исследований при Президенте Азербайджанской Республики.-Баку: Центр Стратегических Исследований, 2012.-88 с.
 • Абдуллабекова, Гюляр Гасан кызы. Азербайджанско-польские литературные связи XIX-XXI веков: учебное пособие / Г. Г. Абдуллабекова; ред. Т. Г. Керимли; Бакинский Славянский Университет.- Баку: Мутарджим, 2012.- 416 с.
 • Хатамзаде, Фарид Эльдар оглы. Международно-правовое сотрудничество государств по борьбе с международными преступлениями на морях и океанах: монография / Ф. Э. Хатамзаде; науч. ред. Р. Ф. Мамедов.- Баку: Элм, 2012.- 196 с.
 • Мирабдуллаев, Адил Мирабдулла оглы. Расстановка сил в постсоветском пространстве: Российская Федерация и страны СНГ: монография / А. М. Мирабдуллаев; науч. ред.: В. Н. Вашкевич, М. А. Махмудов.- Киев: Изд-во УАН: Софiя, 2012.- 352 с.
 • Пивовар, Ефим Иосифович. Российско-азербайджанские отношения: конец XX- начало XXI века: монография / Е. И. Пивовар.- М.: Kremlin Multimedia, 2012.- 448 с.
 • Косов, Юрий Васильевич. Содружество Независимых Государств: интеграция, парламентская дипломатия и конфликты: учебник / Ю. В. Косов, А. В. Торопыгин.- М.: Аспект Пресс, 2012.- 296 с.
 • Гасымлы, Муса Джафар оглы. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность: монография / М. Дж. Гасымлы, О. Р. Купчик, А. У. Дамиров.- Киев: ИД Дмитрия Бураго, 2012.- 160 с.
 • Сеидбейли, Мариам Гасан гызы. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и развития: 1988-2010 гг.: монография / М. Г. Сеидбейли; науч. ред., авт. проекта Я. М. Махмудов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- 2-е изд., доп.- Баку: Şərq-Qərb, 2011.- 576 с.
 • Марджанлы, Муса. Армянство. Россия. Кавказ / М. Марджанлы.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Флинта, 2011.- 96 с.
 • Махмудов, Ягуб Микаил оглы. Взаимоотношения государств Аггоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами : II половина XV- начало XVII века / Я. М. Махмудов; науч. ред. Е. Х. Гезалова.- М.: ООО ИРИС ГРУПП, 2011.- 392 с.
 • Медведев, Дмитрий Анатольевич. Гуманитарные вызовы XXI века / Д. А. Медведев, И. Г. Алиев; под ред.: С. Нарышкина, Р. Э. Мехтиева.- М.: Терра: ИТАР-ТАСС, 2011.- 247 с.
 • Сафарова, Афет Агаaли кызы. Политический портрет Али Мардан бека Топчибашева: учебное пособие / А. А. Сафарова; науч. ред. И. К. Гусейнова.- Баку: БДУ, 2011.- 178 с.
 • Российско-азербайджанские отношения за 20 лет: история и перспективы / Е. В. Бахревский [и др.]; Российский Институт Стратегических исследований, Центр Стратегических Исследований при Президенте Азербайджанской Республики.- Баку, 2011.- 124 с.
 • Махмудов, Ягуб Микаил оглы. Азербайджан и Европа: взаимоотношения государств Аггоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами: II половина XV - начало XVII века: монография / Я. М. Махмудов; науч. ред. Е. Х. Гёзалова.- М.: ИРИС ГРУПП, 2010.- 400 с.
 • Марджанлы, Муса. Армянство. Россия. Кавказ / М. Марджанлы.- М.: Флинта, 2010.- 96 с.
 • Взаимодействие культур в условиях глобализации: материалы Международной научной конференции, посвященной памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: Москва, 15-16 июня 2009 г. / А. Ф. Аббасов [и др.]; сост.: А. А. Гезалов, И. Р. Мамед-заде; авт. предисл. Л. И. Алиева; редкол. Т. Т. Ахмедова [и др.]; под общ. ред.: Н. М. Мамедова, А. Н. Чумакова; Институт философии РАН, Институт философии, социологии и права НАНА, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российское философское общество, Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ.- М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2010.- 528 с.
 • Гурбанова, Сона Аллахверди гызы. Гейдар Алиев и внешнеполитический курс Азербайджанской Республики / С. А. Гурбанова; науч. ред. Я. М. Махмудов; ред. Дж. А. Бахрамов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Şərq-Qərb, 2010.- 72 с.
 • Алиев, Фархад Бахтияр оглу. Евразийство: геополитический дискурс: монография / Ф. Б. Алиев; науч. ред. Н. Ахундов.- Баку: Мутарджим, 2010.- 164 с.
 • Гасанлы, Джамиль Поладхан оглы. История дипломатии Азербайджанской Республики: в 3-х т. / Дж. П. Гасанлы; пер. с азерб. И. Н. Рзаева; науч. ред. З. С. Белоусова; гл. ред. Э. М. Мамедъяров; Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики
  Т. 1: Внешняя политика Азербайджанской Демократической Республики: 1918-1920.- М.: Флинта: Наука, 2010.- 576 с.
 • Самедзаде, Зияд Алиаббас оглу. Китай в глобальной мировой экономике / З. А. Самедзаде.- Стокгольм: CA&CC Press, 2010.- 700 с.
 • Курбанов, Афад Магомед оглы. Мехрибан Алиева и ее роль в современном Азербайджане = Müasir Azərbaycanda Mehriban Əliyevanın rolu / А. М. Курбанов, Р. А. Курбанов.- М.: МГИУ, 2010.- 368 с.
 • Аббасова, Айтен Рафиг гызы. Правовое регулирование охраны магистральных трубопроводов Азербайджанской Республики / А. Р. Аббасова.- Баку: OKA Ofset, 2010.- 320 с.
 • Пашковская И.Г. Энергетическая политика Европейского Союза в отношении России и новых независимых государств: монография / И. Г. Пашковская; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.- М.: Проспект, 2010.- 168 с.
 • Искендерова, Марзия Сабир гызы. Азербайджано-русские отношения XVIII- начала XIX вв. в азербайджанской и русской историографии: 20-80-е годы XX века: монография / М. С. Искендерова; науч. ред. Т. Т. Мустафазаде; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Элм, 2009.- 440 с.
 • Сеидбейли, Мариам Гасан гызы. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и развития: 1988-2007 гг.: монография / М. Г. Сеидбейли; науч. ред. А. Ф. Дашдамиров; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Элм, 2009.- 396 с.
 • Джафарли, Назим Гасан оглы. Азербайджанское государство Сефевидов: государственный строй: монография / Н. Г. Джафарли; под науч. ред. М. Ф. Меликовой; Ассоциация Юридический центр.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2009.- 251 с.
 • Алиев, Намик Гасан оглы. Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте: монография / Н. Г. Алиев.- Тбилиси: Универсал, 2009.- 98 с.
 • Марджанлы, Муса. Карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс / М. Марджанлы.- СПб.: Книжный Дом, 2009.- 40 с.
 • Культура и культурные шедевры Азербайджана - уникальное послание будущим поколениям: о деятельности первой леди Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева, президента Фонда друзей культуры Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Международный Музыкальный Совет, Азербайджанский Национальный Комитет; науч. рук. С. Мамедалиева; сост.: Л. Мамедова, М. Ахмедов, А. Эйвазов; отв. за вып.: Ф. Бабаев, В. Бахманлы; авт. проекта Л. Кязимова.- Доп. и перераб. изд.- Баку: Çinar-Çap, 2009.- 798 с.
 • Пашаев, Хафиз Мир Джалал оглы. Манифест одного посла: о том, как начиналась дипломатическая миссия Азербайджана в Америке / Х. М. Пашаев; пер. под ред. С. Мамедзаде; Азербайджанская Дипломатическая Академия.- Баку: Чашыоглу, 2009.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
 • Пашаев, Хафиз Мир Джалал оглы. Манифест одного посла: о том, как начиналась дипломатическая миссия Азербайджана в Америке / Х. М. Пашаев; пер. с азерб. под ред. С. Мамедзаде; Азербайджанская Дипломатическая Академия.- Баку: Чашыоглы, 2009.- 356 с.
 • Юнусов, Ариф Сейфулла оглы. Миграционные процессы в Азербайджане: монография / А. С. Юнусов; ред.: Р. Гусейнов, И. Молодикова; Институт Мира и Демократии.- Баку: Адильоглы, 2009.- 344 с.
 • Казимиров, Владимир Николаевич. Мир Карабаху: посредничество России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта / В. Н. Казимиров.- М.: Международные отношения, 2009.- 456 с.
 • Президент Ильхам Алиев: встречи на высшем уровне: 2003-2008 гг.: в 3-х томах / Секретариат Президента Азербайджанской Республики, АзерТАдж.
  Т. 2.- Баку, 2009.- 552 с.
 • Президент Ильхам Алиев: встречи на высшем уровне: 2003-2008 гг.: в 3-х томах / Секретариат Президента Азербайджанской Республики, АзерТАдж.
  Т. 1.- Баку, 2009.- 540 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Сквозь призму шахмат... / Ч. А. Султанов.- Баку: Чашыоглы, 2009.- 372 с.
 • Содружество Независимых Государств в 2008 году: статистический ежегодник / Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств = Commonwealth of Independent States in 2008: statistical yearbook / Interstate Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States.- М.: Статкомитет СНГ, 2009.- 716 с.- Rus və ingilis dillərində.
 • Файгл, Эрих. Страна огней на Шелковом Пути: история Азербайджана / Э. Файгл; рук. проекта: Э. Махмудов [и др.]; науч. ред.: Ф. Вагабова, К. К. Шукюров; ред.: Д. Исмаилов, Т. Нуриева; Институт истории НАНА [и др.].- Баку: Şərq-Qərb, 2009.- 189 с.
 • Мамедов, Хаган Байрам оглы. Территориальный фактор в межгосударственных конфликтах с позиции новых аспектов принципа территориальной целостности и права наций на самоопределение на современном этапе: монография / Х. Б. Мамедов.- Баку: Элм и Тахсил, 2009.- 384 с.
 • Сигов, Юрий Игоревич. Азербайджан: между Западом и Востоком: заметки российского журналиста / Ю. И. Сигов.- Стокгольм: ИД CA&CC Press, 2008.- 286 с.
 • Юсиф-заде, Севиндж Зия кызы. Азербайджано-британские отношения в начале ХХ века: монография / С. З. Юсиф-заде; науч. ред. А. Н. Аббасбейли.- Баку: ТПП Тахсил, 2008.- 128 с.
 • Зейналова, Судаба Мехти гызы. Азербайджано-германские отношения в контексте интеграции Азербайджана в Европейское сообщество / С. М. Зейналова; науч. ред. Т. А. Мусаева.- Баку: Мутарджим, 2008.- 76 с.
 • Цыганов, Олег Владимирович. Ильхам Алиев: открытый мир = Ilham Aliyev: open world / О. В. Цыганов.- М.: ИД Хроникер, 2008.- 308 с.
 • Зенькович, Николай. Ильхам Алиев: взгляд из Москвы / Н. А. Зенькович.- М.: Яуза: Эксмо, 2008.- 512 с.
 • Материалы первого конкурса журналистов Азербайджана на тему: "Российско-азербайджанские отношения: стабильность и взаимные интересы" / Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике; ред.-сост. В. Н. Морозков, А. О. Семенов.- Баку, 2008.- 123 с.
 • Багирова, Сугра Азер кызы. По законам международного сотрудничества: Советский Азербайджан в системе международных экономических, гуманитарных и общественно-политических отношений СССР: 70-80-е годы XX века: монография / С. А. Багирова; науч. ред. С. А. Саядов; ред. О. С. Саядов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Элм, 2008.- 254 с.
 • По обе стороны карабахского конфликта: сборник / М. Алиев [и др.]; ред. Л. Юнус; Институт Мира и Демократии.- Баку: Адильоглы, 2008.- 276 с.
 • Захаров, Владимир Александрович. Расширение НАТО в государства Закавказья: этапы, намерения, результаты: хроника событий: монография / В. А. Захаров, А. Г. Арешев; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Центр Кавказских исследований.- М.: МГИМО-Университет, 2008.- 352 с.
 • Юнусов, Ариф Сейфулла оглы. Азербайджан в начале XXI века: конфликты и потенциалы: монография / А. С. Юнусов; ред. Р. Гусейнов; Институту мира и демократии.- Баку: Адильоглы, 2007.- 276 с.
 • Мамедов, Юрий. Баку-Тбилиси-Джейхан: путевые заметки / Ю. Мамедов.- Баку: Тэхсил, 2007.- 50 с.
 • Эфендиев, Октай Фиридун оглы. Внешнеэкономическая деятельность современного Азербайджана: учебное пособие / О. Ф. Эфендиев, Э. А. Алиев; науч. ред. С. Р. Зейналов; отв. ред. И. О. Гулиев.- Баку: ИПП Зардаби LTD, 2007.- 328 c.
 • Гаджиев, Айдын Назимович. Россия и Азербайджан: богом избранное родство: сборник статей посвященных многовековой дружбе русского и азербайджанского народов / А. Н. Гаджиев; науч. ред. Р. Н. Иванов.- Баку: Ганун, 2007.- 296 с.
 • Аскеров, Алимирзамин. Современное дипломатическое и консульское право: учебник / А. Аскеров; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Дипломатическая академия МИД Азербайджанской Республики.- Баку: Нурлан, 2007.- 496 с.
 • Гасанов, Али Магомедали оглу. Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана: учебник / А. М. Гасанов; науч. ред.: С. М. Гандилов, А. Мехтиев; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики.- Баку: Sərq-Qərb, 2007.- 904 с.
 • Шакирзаде, Незрин. Содружество Независимых Государств / Н. А. Шакирзаде; Институт философии, политических и правовых исследований НАНА
  Азербайджанская Республика во внешнеполитических и внешнеэкономических процессах: 1991-2006 гг.: монография.- Баку: Сада, 2007.- 512 с.
 • Страны ГУАМ - 2007: статистический сборник / Государственный Комитет Азербайджанской Республики по статистике, Государственный департамент по статистике Министерства экономического развития Грузии, Государственный комитет статистики Украины, Национальное бюро статистики Республики Молдова; рук. работы А. Велиев; отв. за вып. М. Б. Амирова.- Баку: Сада, 2007.- 245 с.
 • Центральная Азия и Южный Кавказ: насущные проблемы, 2007: сборник / В. Панфилова [и др.]; под ред. Б. Румера.- М.: Новое издательство, 2007.- 236 с.
 • Мамед-заде, Наргиз Сабир кызы. Взаимоотношения Азербайджанской Республики со славянскими странами СНГ и Восточной Европы: монография / Н. С. Мамед-заде; науч. ред. А. М. Касумов.- Баку: Ганун, 2006.- 200 с.
 • Мустафа-заде, Рахман. Две Республики: азербайджано-российские отношения в 1918-1922 гг. / Р. С. Мустафа-заде.- М.: МИК, 2006.- 356 с.
 • Иманов, Назим Музаффар оглы. Рейтинг Азербайджана в международных сравнительных исследованиях / Н. М. Иманов; науч. ред. Э. М. Исмаилов; Институт Стратегических Исследований Кавказа.- Баку: ИД Кавказ, 2006.- 495 с.
 • Садыхов, Фикрет Якуб оглы. Россия далекая и близкая: взгляд из Азербайджана / Ф. Я. Садыхов.- Баку: Адильоглы, 2006.- 466 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Узы дружбы / Р. Г. Мамедов; ред. Р. Бабаев.- Баку: Ширваннешр, 2006.- 180 с.
 • Лихачев, Алексей Евгеньевич. Экономическая дипломатия России: новые вызовы и возможности в условиях глобализации: монография / А. Е. Лихачев.- М.: ЗАО Экономика, 2006.- 461 с.
 • Гасымлы, Муса Джафар оглы. Азербайджан в международных культурных связях: 1946-1990 гг. / М. Дж. Гасымлы.- Тбилиси: Артануджи, 2005.- 300 с.
 • Заславский, Илья. Дело труба. Баку-Тбилиси-Джейхан и казахстанский выбор на Каспии / И. Заславский; Институт евразийских исследований.- М.: Европа, 2005.- 192 с.
 • Кулиев, Руфат Атакиши оглы. Инвестиционная политика в Азербайджане: реалии, проблемы и перспективы: монография / Р. А. Кулиев; науч. ред. М. Х. Мейбуллаев.- Баку: Элм, 2005.- 196 с.
 • Аббасов, Чингиз Микаил оглы. Пути интеграции Азербайджана в мировую экономику: монография / Ч. М. Аббасов; отв. ред. А. Х. Нуриев; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Центр Геостратегических Исследований.- Баку: Элм, 2005.- 263 с.
 • Алиев, Этибар Али оглы. Транспорт в международной договорной практике Азербайджанской Республики / Э. А. Алиев; отв. ред. С. Р. Зейналов.- М.: МОНО-ГРАФ, 2005.- 142 с.
 • Наджафов, Эльдар Низами оглы. Южный Кавказ: тернистый путь к безопасности: монография / Э. Н. Наджафов; науч. ред. Г. Г. Кадымов.- М.: Научная книга, 2005.- 226 с.
 • Эйвазов, Джаннатхан. Безопасность Кавказа и стабильность развития Азербайджанской Республики / Дж. Эйвазов; науч. ред.: Э. М. Исмаилов; Азербайджанский Институт Стратегических Исследований Развития Кавказа.- Баку: Нурлан, 2004.- 352 с.
 • Садыхов, Фикрет Якуб оглы. Дипломатическая служба Азербайджана: политические приоритеты, этапы формирования / Ф. Я. Садыхов.- Баку: Адильоглы, 2004.- 300 с.
 • Мосты дружбы: Украина-Азербайджан = Dostluq körpüləri: Ukrayna-Azərbaycan
  Кн. 1.- Киев, 2004.- 175 с.
 • Абдуллазаде, Фатма Гусейн кызы. Гейдар Алиев: политический портрет / Ф. Г. Абдуллазаде; отв. ред.: А. Гулиев, Ф. Агазаде; Международная конференция "Азербайджан- Украина".- Харьков: Форт, 2003.- 20 с.
 • Жилцов, Сергей Сергеевич. Геополитика Каспийского региона: монография / С. С. Жилцов, И. С. Зоин, А. М. Ушков.- М.: Международные отношения, 2003.- 280 с.
 • Алиев, Ильхам Гейдар оглы. Каспийская нефть Азербайджана / И. Г. Алиев; науч. ред. А. Х. Мирзаджанзаде; отв. ред.: Л. Гусейнов, Р. Аббасов, М. Ахмедов.- М.: Известия, 2003.- 712 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Мгновения истины / Э. Г. Ахундова; ред. М. Гусейнзаде.- Баку: Дом сказки, 2003.- 516 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Москва, Санкт-Петербург...: они из Азербайджана / Р. Г. Мамедов; ред. С. Микайылгызы.- Баку: Ziya-Nurlan, 2003.- 214 с.
 • Алиев, Н. А. Перспективы освоения углеводородных ресурсов и некоторые аспекты проблемы правового статуса Каспийского моря / Н. А. Алиев, М. А. Мирзоев; ред. Н. Мамедов.- Баку: Изд-во Азербайджан, 2003.- 296 с.
 • Кулиева, Вафа. Роль и позиция мусульманского духовенства в социально-политической и культурной жизни Азербайджана в XIX -начале XX вв. в ракурсе армяно-азербайджанских политических отношений / В. Кулиева; ред. М. С. Неймат; Институт Археологии и Этнографии НАНА.- Баку: Нурлан, 2003.- 371 с.
 • Азербайджан - Россия: новые взаимоотношения, новые горизонты / Секретариат Президента Азербайджанской Республики.- Баку: Nurol, 2002.- 575 с.
 • Чингизоглы, Таир. Внутренняя и внешняя политика Азербайджанской Республики на пути вступления в Совет Европы / Т. Чингизоглы.- Баку: QAPP-POLIQRAF NPK, 2002.- 68 с.
 • Гусейнов, Вагиф Алиовсатович. Каспийская нефть: экономика и геополитика / В. А. Гусейнов.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.- 380 с.
 • Международная торговля Азербайджанской Республики / А. И. Ахмедов [и др.]; Инженерное Благотворительное Общество.- Баку: Сада, 2002.- 244 с.
 • Зейналова, Судаба Мехти гызы. Немецкие колонии в Азербайджане: 1819-1941 гг. / С. М. Зейналова; науч. ред. Г. М. Байрамов.- Баку: Араз, 2002.- 222 с.
 • Чернявский, Станислав Иванович. Новый путь Азербайджана / С. И. Чернявский.- М.: Азер-Медиа: Книга и бизнес, 2002.- 352 с.
 • Гафаров, Завер Мурад оглы. Применение современного международного транспортного права в Азербайджанской Республике: учебное пособие / З. М. Гафаров, Э. А. Алиев; отв. ред. С. Р. Зейналов.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.- 352 с.
 • İsmayılov, Füzuli. Qarabağ konflikti ABŞ-nın qlobal siyasəti kontekstində / F. İsmayılov; elmi red. R. Mustafayev; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2001.- 150 s.
 • Азербайджанская Республика в Содружестве Независимых Государств / Секретариат Президента Азербайджанской Республики.- Баку: Nurol, 2001.- 287 с.
 • Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Геополитика Кавказа: монография / К. С. Гаджиев; ред.: Л. И. Гецелевич, А. С. Скороход.- М.: Международные отношения, 2001.- 464 с.
 • Алиев Н.А. ОЭТ Баку-Тбилиси-Джейхан: от видения к реальности / Н. А. Алиев, М. А. Мирзоев, Э. К. Шахбазов.- Баку: Изд-во Азербайджан, 2001.- 168 с.
 • Мусаев, Тофик Фуад оглы. Правовые аспекты Нагорно-Карабахского конфликта / Т. Ф. Мусаев; ред. О. Аббасоглы.- Баку: Шарг-Гарб, 2001.- 72 с.
 • Абдуллаев, Чингиз Али оглы. Баку-Гамбург врата в мир / Ч. А. Абдуллаев, Н. Я. Арабов; ред. Г. Козлова.- Баку: Мутарджим, 2000.- 80 с.
 • Независимый Азербайджан: новые ориентиры: монография: в 2-х т. / Российский Институт Стратегических исследований
  Т. 2 / Э. М. Иванов [и др.]; под ред. Е. М. Кожокина.- М.: РИСИ, 2000.- 322 с.
 • Независимый Азербайджан: новые ориентиры: монография: в 2-х т. / Российский Институт Стратегических исследований
  Т. 1 / В. Г. Митяев [и др.]; под ред. Е. М. Кожокина.- М.: РИСИ, 2000.- 423 с.
 • Аббасбейли, Агалар Нариман оглы. Азербайджан в системе международных и региональных организаций / А. Н. Аббасбейли, А. М. Гасанов.- Баку: Азернешр, 1999.- 256 с.
 • Кулиева, Вефа Агакерим кызы. Роль и позиция мусульманского духовенства в социально-культурной жизни Нахичевани, Эриванской губернии и Зангезура в XIX- начале XX в. / В. А. Кулиева; ред. М. С. Неймат; Институт Археологии и Этнографии АН Азербайджана.- Баку: Элм, 1999.- 64 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 5 / сост.: И. Г. Алиев, А. Мурадвердиев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1998.- 329 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 3.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1998.- 399 с.
 • Великий шелковый путь и Азербайджан: вчера, сегодня, завтра: сборник статей посвященный международной конференции по развитию транспортного коридора Европа- Кавказ- Азия / А. Гасанов, И. Бабаев, С. Б. Ашурбейли [и др.]; ред.-сост. С. С. Халилов.- Баку: Университет Азербайджан, 1998.- 130 с.
 • Азербайджан- Казахстан: официальный визит Президента Казахстана его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева в Азербайджан: 16-17 сентября 1996 года.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 71 с.
 • Азербайджан-Казахстан: официальный визит Президента Казахстана его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева в Азербайджан: 16-17 сентября 1996 года.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 71 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 4 / сост.: И. Г. Алиев, Г. Гасанов, А. Мурадвердиев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 471 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 2.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 263 с.
 • Алиев, Ильхам Гейдар оглы. Азербайджанская нефть в политике мира / И. Г. Алиев, А. Мурадвердиев.
  Кн. 1.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 239 с.
 • Аббасбейли, Агалар. Гейдар Алиев и мировая политика / А. Аббасбейли, Э. Аббасбейли; ред. А. Гасанов.- Баку: Азернешр, 1997.- 328 с.
 • Дипломатия мира: об итогах визитов Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в зарубежные страны: 1993-1997 гг. / авт.-сост. И. Шукуров.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 391 с.
 • Алиев, Гейдар Алирза оглы. Россия - великая страна / Г. А. Алиев; отв. за вып. Ф. Абдуллазаде.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 142 с.
 • Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики / Р. Э. Мехтиев; ред. Э. Гусейнова.- Баку: Азернешр, 1995.- 222 с.
 • Гейдар Алиев открывает миру Азербайджан / авт.-сост. Н. Ибрагимов, И. Шукуров.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1994.- 175 с.
 • Топчибашев, Алимардан бек Алекпер оглы. Дипломатические беседы в Стамбуле: записи чрезвычайного посланника и полномочного министра Азербайджанской Республики: 1918-1919 гг. / А. А. Топчибашев; под ред. Г. Гасанова; сост.: А. Пашаев, В. Агаев.- Баку: Эргюн, 1994.- 160 с.
 • Мустафазаде, Тофик Теюб оглы. Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII в. / Т. Т. Мустафазаде; ред. Ф. М. Алиев; Институт Истории АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1993.- 240 с.
 • Меморандум, предъявленный находящимся в Константинополе почетным представителям держав Антанты, членом правительства Азербайджанской Республики, чрезвычайным министром-посланником при правительствах Блистательной Порты (т. е. Османской Турции- прим. перев.) Армении и Грузии Али Мардан-беком Топчибашевым (ноябрь 1918 г.) / пер. с фр. Э. Т. Керимов.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1993.- 40 с.
 • Трактат между Карабахским ханом и Российской империей о переходе ханства под власть России от 14 мая 1805 года: акты = Treaty between the khan of Karabakh and russian empire on transfer of power over the khanate to Russia of may 14th 1805: acts.- Баку: Шарг-Гарб, 1992.- 11 с.- Rus, ingilis və Azərbaycan dillərində.
 • Саядов, Саяд Атош оглы. Азербайджан: международные связи и взаимопонимание: вклад Советского Азербайджана в осуществление мирной Программы КПСС / С. А. Саядов.- Баку: Азернешр, 1991.- 223 с.
 • Махмудов, Ягуб Микаил оглы. Взаимоотношения государств Аггоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами: II половина XV-начало XVII века: монография / Я. М. Махмудов; науч. ред. О. А. Эфэндиев.- Баку: Изд-во Бакинского университета, 1991.- 264 с.
 • Алиев, Фуад Маммедбагир оглы. Азербайджано-русские отношения: XV-XIX вв. / Ф. М. Алиев; Институт Истории АН Азербайджанской ССР.
  Ч. 1.- Баку: Элм, 1985.- 173 с.
 • Мамедов, Рафи Мамедович. Азербайджан и развивающиеся страны / Р. М. Мамедов.- Баку: Гянджлик, 1979.- 130 с.
 • Багиров, Юсиф Али оглы. Из истории советско-турецких отношений в 1920-1922 гг.: по материалам Азербайджанской ССР / Ю. А. Багиров; ред. Г. З. Алиев; Институт Востоковедения АН Азербайджанской ССР.- Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1965.- 142 с.
 • Абдурахманов, Асим Ахмед оглы. Азербайджан во взаимоотношениях России, Турции и Ирана в первой половине XVIII / А. А. Абдурахманов; ред. Г. Б. Абдуллаев; Институт Истории АН Азербайджанской ССР.- Баку: АН Азерб. ССР, 1964.- 98 с.
 • Гусейнов, Ахмед Нутфулла оглу. Азербайджано-русские отношения XV-XVII веков / А. Н. Гусейнов; ред.: А. С. Сумбатзаде, Ф. М. Алиев; АН Азербайджанской ССР, Музей Истории Азербайджана.- Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1963.- 239 с.

İngilis dilində

 • Azerbaijan and the United Kingdom - 100 Years of Partnership: celebrating the centenary of Azerbaijan's independence and the country's connections with the United Kingdom / ed. B. Davies; project dir.: L. D. Evans, R. Huseynzade.- Rickmansworth : Senate Publishing, 2019.- 118 p.- İngilis dilində.
 • Diplomatic Bluebook 2019: Japanese Diplomacy and International Situation in 2018 / Ministry of Foregn Affairs of Japa ; author of pref. T. Kono. - w. c. : w. p., 2019.- 370 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Amir Ibrahim oghlu. Azerbaijan in the target of international crimes: legal analysis / A. I. Aliyev.- Baku: Nurlar, 2018.- 176 p.- İngilis dilində.
 • Huseynov, Yusif. Geopolitics and the Diplomacy of the European Energy Security: Role of Azerbaijan / Y. Huseynov.- Berlin: Lambert Academic Publishing, 2018.- 266 p.- İngilis dilində.
 • Eastern Voices: Europe’s East Faces an Unsettled West / A. Valiyev [et al.]; ed.: D. S. Hamilton, S. Meister; The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University.- Washington: Center for Transatlantic Relations; Berlin: German Council on Foreign Relations, 2017.- 209 p.- İngilis dilində.
 • The Role of Azerbaijan in Regional and Global Arena: Realites and Perspectives: Post-Conference Evaluation Report / Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Vanur Poliqraf MMC, 2017.- 71 p.- İngilis dilində.
 • Garibov, Azad. Trans-Caspian Cooperation: overcoming the curse of landlockedness / A. Garibov; Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- 2nd ed.- Baku: Vanur Poliqraf MMC, 2017. - 51 p.- İngilis dilində.
 • Humbatov, Mahir. Turkic Council Countries: infrastructure, trade, logistics and transportation / M. Humbatov, K. Sari; Center for Strategic Studies.- Baku: Vanur Poliqraf MMC, 2017.- 189 p.- İngilis dilində.
 • United Nations - Azerbaijan: 25 years of partnership = Birləşmiş Millətlər Təşkilatı - Azərbaycan: tərəfdaşlığın 25 ili / United Nations Office in Azerbaijan.- Baku, 2017.- 167 p.- İngilis və Azərbaycan dillərində.
 • Baku Dialogues / ADA University; ed. Z. Shiriyev.
  Vol. 3, no. 1.- Baku, 2016. - 84 p.- İngilis dilində.
 • Hasanov, Ali. Eserleri / A. M. Hasanov; tərt.: A. Ağaoğlu, F. Şammedov
  Cilt 3: Güney Kafkasya'nın askeri-jeostratejik durumu ve Azerbaycan'ın güvenlik politikası.- İstanbul: Ötüken neşriyat, 2016.- 281 s.- Türk dilində.
 • Makili-Aliyev, Kamal Namiq oglou. Essays on International Security and Geopolitics / K. Makili-Aliyev.- Chisinau, 2016.- 176 p.- İngilis dilində.
 • Abbasbeyli, Agalar. The Basis of National Security of the Republic of Azerbaijan: manual / A Abbasbeyli, N. Mammad-zada; ed.: F. S. Huseynov, A. N. Gurbanova.- Baku: Elm və Təhsil, 2016.- 252 p.- İngilis dilində.
 • Kuznetsov, Oleg Yurievich. The History of Transnational Armenian Terrorism in the Twentieth Century: A Historico-Criminological Study / O. Y. Kuznetsov; Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Berlin: Verlag Dr. Köster, 2016.- 332 p.- İngilis dilində.
 • Maden, Tugba Evrim. Weaponization of Water: The Case of Sarsang Reservoir / T. E. Maden; ed.: A. Gurbanov, K. N. Makili-Aliyev, J. Yusifli; Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Ankara: Berikan Yayınevi, w. y.- 112 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan and the New Energy Geopolitics of Southeastern Europe / M. Assenova [et al.]; ed.: M. Assenova, Z. Shiriyev.- Washington: Jamestown Foundation, 2015.- 402 p.- İngilis dilində.
 • Qajar, Chingiz. Baku and Europe: historical essays / C. Qajar; Azerbaijan Culture Foundation.- Baku: East West, 2015.- 96 p.- İngilis dilində
 • Global and Regional Hydropolitical Problems in the Context of International Cooperation and Security: International Conference Baku, November 25, 2014: Collection of speeches and articles / R. Mammadov [et al.]; trans. J. Yusifli; ed. A. Gurbanov [et al.]; Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan, Institute of Geography named after Academic Hasan Aliyev.- Baku: Aston-Print, 2015.- 168 p.- İngilis dilində.
 • The Geostrategic Maritime Review: the Caspian Sea / G. Rzayeva [et al.]; ed.: E. Wasylina, G. Rzayeva, M. Gribaa; International Geostrategic Martime Observatory, Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan - Paris, 2015.- 139 p.- İngilis dilində.
 • Trilateral Dimension of Azerbaijan's Foreign Policy / Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan; ed.: F. Mammadov, F. Chiragov.- Baku: Aston-Print, 2015.- 148 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan and its Neighbourhood in 2003-2013: Reforms, Development and future Perspectives: Think Tank Reports on Azerbaijan and the South Caucasus / Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Strateji Araюdэrmalar Mərkəzi, 2014.- 294 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan – Georgia - Turkey: Trilateral Alliance and the Future of Regional Politics / Center for Strategic Studies; ed. C. Davies.- Bakı: SAM, 2014.- 42 p.- İngilis dilində.
 • Verda, Matteo. Azerbaijan: an Introduction to the Country / M. Verda.- Novi Ligure: Edizione Epoké, 2014.- 95 p.- İngilis dilində.
 • International Conference Dedicated to the 150th Anniversary of Birth of Alimardan Bay Topchubashov: Baku, April 28, 2014 = Əlimərdan bəy Topçubaşovun 150 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans: Bakı, aprel 28, 2014 / H. Pashayev [et al.]; ADA University, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, National Academy of Sciences of Azerbaijan.- Baku, 2014.- 83 p.- İngilis, Azərbaycan və rus dillərində.
 • Makili-Aliyev, Kamal Namiq oglou. Nagorno-Karabakh Conflict in International Legial Dokuments and International Law / K. N. Makili-Aliyev; Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Print-X LLC, 2014.- 136 p.- İngilis dilində.
 • The Caspian Sea Chessboard: geo-political, geo-strategic and geo-economic analysis / M. B. Assanbayev [et al.]; ed.: C. Frappi, A. Garibov; Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Milano: EGEA, 2014.- 242 p.- İngilis dilində.
 • 30 Historical Visits: Official and State Visits of the National Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev: 1993-2003 / Heydar Aliyev Heritage Research Center; trans. Q. Bayramov; ed. Q. Bayramov [et al.]; head of the group F. Babayev.- Baku: CBS Polygraphic Production, 2013.- 343 p.- İngilis dilində
 • Ibrahimov, Rovshan. Eu External Policy Towards the South Caucasus: how far is it from realization? / R. Ibrahimov.- Baku: Silver Ltd MMC, 2013.- 191 p.- İngilis dilində.
 • The Nagorno-Karabakh Conflict: a Historical and Legal Appraisal / Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Baku: SAM, 2013.- 156 p.- İngilis dilində.
 • Ziyadov, Taleh. Azerbaijan as a Regional Hub in Central Eurasia: Strategic Assessment of Euro-Asian Trade and Transportation / T. Ziyadov; Azerbaijan Diplomatic Academy, School of International Affairs and Business.- Baku: Sharg-Garb, 2012.- 287 p.- İngilis dilində
 • Aliyev, Elchin. Contemporary Architects of Southern Caucasus: Azerbaijan, Georgia / E. Aliyev, N. Laghidze; azerb. trans. N. Abdulrahmanli; georg. trans. N. Laghidze; eng. trans. A. Azimov; azerb. ed. P. Aliyeva; georg. ed. N. Laghidze; eng. ed. A. Azimov; phot. M. Nakani [et al.].- 1st ed.
  Vol. 2.- 2nd ed.- Baku: SPFM Publishing House, 2012.- 923 p.- İngilis dilində
 • Zeynalov, Fazil. The Nagorno-Karabakh conflict: towards a just peace or inevitable war: a historical, geopolitical and legal approach / F. Zeynalov; trans. from french M. O'Byrne; preface E. Caulier.- Paris: L'Harmattan, 2012.- 433 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, İlham Heydar oglu. Humanitarian Challenges of the XXI Century / I. H. Aliyev, D. A. Medvedev; ed.: S. Naryshkin, R. A. Mehdiyev.- Baku; М.: Терра: ИТАР-ТАСС, 2011.- 246 p.- İngilis dilində.
 • The Azerbaijani culture - a message to future generations: about activity of the First Lady of Azerbaijan, the UNESCO and ISESCO Good Will Ambassador, Member of Parliament Mehriban Aliyeva / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan, The Musical Council of Azerbaijan, International Musical Council, Azerbaijan National Committee; res. supervisor S. Mammadaliyeva; comp.: L. Mammadova, A. Eyvazov, M. Ahmedov; resp. for release: F. Babayev, V. Bahmanly; project auth. L. Kazymova.- 2nd ed., changed and added.- Baku: Chinar-Chap, 2011.- 748 p.- İngilis və ərəb dillərində
 • Elliott, Mark. Azerbaijan: with excursions to Georgia / M. Elliott; ed. A. Jacomb-Hood.- Surrey: Trailblazer, 2010.- 384 с.- İngilis dilində.
 • Historical facts vs. the armenian myths / Association for Civil Society Development in Azerbaijan; aut. of the project E. Suleymanov; comp. V. Alibayov [et al.]; scien. ed. R. Sevdimaliyev.- Baku: Apostrof, 2010.- 31 p.- İngilis dilində.
 • Taylor, Scott. Unreconciled Differences: Turkey, Armenia and Azerbaijan / S. Taylor.- Ottawa: Esprit de Corps Books, 2010.- 176 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan in Global Politics: Crafting Foreign Policy / Azerbaijan Diplomatic Academy; ed.: A. Petersen, F. Ismailzade.- Baku: Chashioglu, 2009.- 372 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan in the World: articles, interviews, chronology / Azerbaijan Diplomatic Academy
  Vol. I: 2008 / P. Goble [et al.].- Baku: Chashioglu, 2009.- 351 p.
 • Compilation of the UN documents on the Armenia-Azerbaijan Nagorny Karabakh conflict = Сборник документов ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan.- Baku, 2009.- 368 p.- İngilis və rus dillərində.
 • Aliyev, Namig Hasan oglu. International Law Issues in Nagorno-Karabakh Conflict / N. H. Aliyev; trans. from Russian K. N. Makili-Aliyev.- Tbilisi: Universal, 2009.- 102 p.- İngilis dilində.
 • President Ilham Aliyev: High-Level Meetings: 2003-2008: in three volumes / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.
  Vol. 2.- Baku, 2009.- 458 p.- İngilis dilində.
 • President Ilham Aliyev: High-Level Meetings: 2003-2008: in three volumes / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.
  Vol. 1.- Baku, 2009.- 545 p.- İngilis dilində.
 • Republic of Armenıa's Aggression Agaınst the Republic of Azerbaıjan and ıts Legal Consequences: digest / Embassy of the Republic of Azerbaijan in Georgia; ed.-comp. N. H. Aliyev.- Tbilisi: Universal, 2009.- 158 p.- İngilis dilində.
 • Makili-Aliyev, Kamal Namiq oğlu. Enforcement of International Law in the Nagorno-Karabakh Conflict: guidebook to International Humanitarian Law and International Criminal Law in Nagorno-Karabakh Conflict = Применение международного права в Нагорно-Карабахском конфликте: руководство по Международному гуманитарному праву и Международному уголовному праву в Нагорно-Карабахском конфликте / K. N. Makili-Aliyev; ed. K. Nowak.- Tbilisi: Universal, 2008.- 206 p.- İngilis və rus dillərində.
 • One Year of Azerbaijan - 2007: facts, events, comments / head of the project S. Nabiyev; pref. by E. Mammadyarov; ed. K. Ibrahim.- Baku: Çaşıoğlu, 2008.- 296 p.- İngilis dilində
 • Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline Named After Heydar Aliyev: From Legend into Reality / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.- Baku, 2007. - 459 p.- İngilis dilində.
 • International Visions: the Armenia-Azerbaijan conflict over Karabakh: from History to Future Peace prospects.- w. c.: [w. p.], 2007.- 160 p.- İngilis dilində.
 • Mahmudov, Yagub Mikayil oglu. Azerbaijan diplomacy in the second half of the XV - the beginning of the XVII centuries / Y. M. Mahmudov.- Baku, 2006.- 47 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan-USA New horizons of strategic partnership: Official Visit of Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan to the United States of America. Washington, April 25-28, 2006.- Baku, 2006.- 109 p.- İngilis dilində.
 • Oil Strategy of Heydar Aliyev: For Independence and Welfare of Azerbaijan / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.
  Pt. III.- Baku, 2005.- 531 p.- İngilis dilində.
 • Abdullayev, Elshad Islam. The Nagorno-Karabakh problem in the light of international law / E. I. Abdullayev; translated into eng. by: B. I. Hajiyev.- Baku: Tahsil, 2005.- 224 p.- İngilis dilində.
 • Oil Strategy of Heydar Aliyev: For Independence and Welfare of Azerbaijan / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj; trans. G. Bayramov.
  Pt. II.- Baku, 2004.- 537 p.- İngilis dilində.
 • Oil Strategy of Heydar Aliyev: For Independence and Welfare of Azerbaijan / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj; trans. G. Bayramov.
  Pt. I.- Baku, 2004.- 489 p.- İngilis dilində.
 • Ziyadov, Taleh. The Baku-Ceyhan Pipeline and its potential impact on Turkish-Russian relations [Electronic resource] / T. Ziyadov.- Baku, 2004.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).- İngilis dilində.
 • Council of Europe and Azerbaijan: for peace, security and democracy / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.- Baku: Nurol, 2001.- 239 p.- İngilis dilində.
 • NATO and Azerbaijan: Mutually Beneficial Cooperation / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan; ed.: E. Namazov, F. Akhundov.- Ankara: Nurol, w. y.- 100 p.- İngilis dilində.
 • Roads leading to peace: Business Visit of the President of the Republic of Azerbaijan Mr. Heydar Aliyev to the United States of America: April 1-14, 2001 / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.- Baku: Nurol, 2001.- 110 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan In The Family Of The United Nations / The Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTAC.- Baku: Nurol, 2000.- 342 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan-USA: on the road of friendship and partnership: Business Visit of the President of Azerbaijan Heydar Aliyev to the United States of America: February 12-28, 2000 / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.- Baku: Nurol, 2000.- 182 p.- İngilis dilində.
 • For Peace and Security: Visit of Heydar Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, to the United States of America in connection with the 50 year anniversary of NATO / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj; trans. G. Bayramov.- Baku: Nurol, 2000.- 231 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: chronicle of cooperation / ed. R. Abbasov.- Baku: Azerbaijan UN Assosiation, 1999.- 28 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan-United Nations International Drug Control Program: chronicle of cooperation / ed. R. Abbasov.- Baku: Azerbaijan UN Assosiation, 1999.- 20 p.- İngiıis dilində.
 • Official Visit of the President of the Azerbaijan Republic His Excellency Mr Heydar Aliyev to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 19 to 24 July, 1998 = Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-Aliləri Cənab Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri : 19-24 fevral 1998-ci il / Anglo-Caspian Services Ltd.- İstanbul: Icar, 1999.- 84 p.- İngilis və Azərbaycan dillərində.
 • Abdullayev, Vaqif. Ready for Big Politigs / V. Abdullayev; trans. from azer. G. Bayramov.-Baku: Azerbaijan Publishing House, 1999.-117 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Heydar Alirza oglu. Azerbaijan oil in the world policy / H. A. Aliyev; comp.: I. Aliyev, A. Muradverdiyev; trans. G. Bayramov.- Baku: Azerbaijan Publishing House, 1998.- 323 p.- İngilis dilində.
 • Global Horizons: President Aliyev's Visit to the USA / Azerbaijan International; ed.: B. Blair, J. Garibova.- Baku, 1997.- 68 p.- İngilis dilində.
 • Together Towards the New Century: Official Visit of Heydar Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan to the United States of America: 27 july-7 august 1997 / AzerTaj; trans. E. Huseinov; ed.: E. Namazov [et al.].- Baku: Nurol, 1997.- 410 p.- İngilis dilində

Digər dillərdə

 • Гасанов, Али. Геосаясат: окуу китеби / А. Гасанов; илим. ред.: М. Гасымов, К. Аллахвердиев; ред.: М. Абдуллаев, А. Мехтиев; Азербайжан Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы.- Бишкек: Улуу Тоолор, 2018.- 656 б.- Qırğız dilində.
 • Aliyev, Amir İbrahim oğlu. Azerbaycan Uluslararası Suçların Hedefinde: hukuki inceleme / A. İ. Aliyev.- Bakü: Nurlar NPM, 2018.- 168 s.- Türk dilində.
 • Алиев, Гафар. Азербайжандын тышкы саясаты жана анын чыныгы достору / Г. Алиев; орус тиленен кот. М. Асаналиев; Түрк тилдүү мамлекеттердин саәсатын колдоо фонду.- Бишкек: Улуу Тоолор, 2018.- 128 с.- Qırğız dilində.
 • Jurša, Leonas. Tautų likimus pakeitę politikų sprendimai / L. Jurša.- Vilnius: Standartų spaustuvė, 2017.- 30 lap.- Litva dilində.
 • Hasanov, Ali. Eserleri / A. Hasanov; tərt.: A. Ağaoğlu, F. Şammedov
  Cilt 2: Hazar-Karadeniz havzalarıyla Güney Kafkasyanın jeoekonomik karakteristiği ve Azerbaycan'ın yeni petrol politikası.- İstanbul: Ötüken neşriyat, 2016.- 183 s.- Türk dilində.
 • Hasanov, Ali. Eserleri / A. M. Hasanov; tərt.: A. Ağaoğlu, F. Şammedov
  Cilt 1: Güney Kafkasya, Hazar-Karadeniz Havzaları ve Azerbaycan'ın jeopolitiğı.- İstanbul: Ötüken neşriyat, 2016.- 408 s.- Türk dilində.
 • Heß, Michael Reinhard. Panzer im Paradies: Der Berg-Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan / M. R. Heß.- Berlin: Verlag Dr. Koster, 2016.- 171 S.- Alman dilində.
 • Valencia Ciudad de la Seda: multaqa: la seda y la paz: 8-12 de junio 2016 / UNESCO, Silk Road Online Platform; text.: I. Giner, J. M. Gironés.- Valencia, 2016.- 144 p.- İspan dilində.
 • Хасанов, Али. Геосиёсат / А. Хасанов ; тарж. Б. Шариф; Озарбойжон Республикасининг Ўзбекистондаги элчихонаси, Хайдар Алиев номидаги Озарбойжон Маданият Маркази, Ozarbayjon Davlat axborot agentligi.- Тошкент: TAMADDUN, 2016.- 528 б.- Özbək dilində.
 • Azerbaïdjan - état leader du Sud Caucase / J. Soppelsa [et al.].- Paris: A2C MEDIAS, 2015.- 189 p.- Fransız dilində.
 • Zeynalov, Fazil. Les Ressources pétroliéres et gaziéres de l' AzerbaÏdjan: la transformation d' un pays en un hub énergétique régional / F. Zeynalov.- Montréal: Éditions Publibook, 2015.- 245 p.- Fransız dilində.
 • Pashayev, Hafiz. Memorie di un Ambascıatore / H. Pashayev; traduz. dal russo S. Teti; redaz.: E. Margara, M. Viozzi; prefazione A. Politi.- Roma: Tipografia Facciotti, 2015.- 264 p.- İtaliyan dilində.
 • Türk-ermeni ilişkilerinin yarını / A. F. Demir [et al.]; ed.: Y. Çelik, C. Tomar, O. Yeşilot; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.- İstanbul: Yedıtepe Yayınevi, 2015.- 328 s.- Türk dilində.
 • Zeynalov, Fazil. Azerbaïdjan, au carrefour de l'Eurasie: le destin tumultueux d'une Nation face aux rivalités des grandes puissances / F. Zeynalov; La Librairie des Humanités.- Paris: L'Harmattan, 2013.- 425 p.- Fransız dilində.
 • Aliyev, Namig Hasan oglu. Dreptul international şi conflictul din Nagorno-Karabah / N. H. Aliyev; Ambasada Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Congresul Azerilor din Moldova.- Chişinâu: Prut. İnternational, 2012.- 132 p.- Moldova dilində.
 • Azerbaïdjan, un pays aux ambitions européennes / F. Zeynalov [et al.]; ed.: F. Zeynalov, J. Fontanel.- Paris: L'Harmattan, 2011.- 206 p.- Fransız dilində.
 • Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi: Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti: dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir: 1995-2007 / tərt., elmi red. S. Y. Məmmədəliyeva.- Bakı: Çinar-Çap, 2011.- 424 s.- Ərəb dilində.
 • Задерецкая, Наталья Юрьевна. Қос халық - бір тағдыр = Два народа - одна судьба / Н. Ю. Задерецкая; идея авт. Р. Э. Маммадов; жасаған Н. М. Имашева; ред. алқасы: Н. С. Гусейнов [и др.].- Алматы, 2011.- 300 с.- Qazax və rus dillərində.
 • Oğuz, Cem C. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve Ermenistan faktörü / C. C. Oğuz.- Ankara: YT Yayıncılık, 2010.- 104 s.- Türk dilində.
 • Ilham Aliyev. Azerbajdzsán és Európa Energiabiztonsága: [müsahibəsi və nitqləri] / trans. G. Kárpáti.- Budapest, 2009.- 32 p.- Macar, Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Le Relazioni fra l'Azerbaigian e l'Italia / Ambasciata della Republica dell'Azerbaigian nella Republica Italiana; trad. in it. A. Rafiyeva; autore del testo E. Z. Karimov; veste: A. Ismayil, M. Zulfugarov, N. Huseynova.- Roma: Ambasciata della Republica dell'Azerbaigian nella Republica Italiana, 2009.- 85 p.- İtalyan və Azərbaycan dillərində
 • Karabağ savaşı: siyasi-hukuki-ekonomik analiz / O. N. Aras [et al.]; ed. O. N. Aras.- Bakü: Qafqaz Üniversitesi nəşri, 2008.- 194 s.- Türk dilində.
 • Cemilli, Elnur. ABD'nin Güney Kafkasya Politikası / E. Cemilli; ed. Q. Şükürov.- Istanbul: İQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.- 192 s.- Türk dilində.
 • Avşar, Abdulhamit. Aydınların gözüyle Azerbaycan: Ziyalılarla Kültür Gezileri / A. Avşar; red. N. Q. Cəfərov; Azerbaycanda Atatürk Merkezi.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 311 s.- Türk dilində.
 • Azerbaycan-Türkiye: tek millet, iki devlet: tek diaspora / Azerbaycan ve Türkiye Diaspora Teşkilatları Başkanlarının I Forumu, Yurtdışından Yaşayan Azerbaycanlılardan Sorumlu Devlet Bakanlığı; tert.: N. Gurbanov, R. Hüseynov, E. Miralem.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 116 s.- Türk dilində.
 • Gurbanov, Turab. Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure de l' Azerbaïdjan / T. Gurbanov
  Vol. 2: Questions geopolitiques. III part.- Paris: L'Harmattan, 2007.- 289 p.- Fransız dilində.
 • Gurbanov, Turab. Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure de l' Azerbaïdjan / T. Gurbanov
  Vol. 1: Questions économiques et juridiques. I-II part.- Paris: L'Harmattan, 2007.- 303 p.- Fransız dilində.
 • Haydar Aliyev: sonsuzluğa göçüşünün Türk ve Dünya basınındakı yankıları ve taziye defterinden yapraklar... / ön söz O. Somer.- Ankara, 2004.- 297 s.- Türk dilində.
 • Azərbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in Amerika Resmi Gezisi Türkiye Matbuatında.- N. y. y., 1997.- 231 s.- Türk dilində.
 • Aboutalybov, Ramiz. France-Azerbaïdjan ensemble vers le 21-e siècle / R. Aboutalybov, A. Mehdiyev.- s. v. : s. éd., s. a.- 48 p.- Fransız dilində.

Copyright © 2019 Prezident Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.